Print deze pagina
 • Medezeggenschap
  Door medezeggenschap kunt u als werkgever uw personeel betrekken bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. Wanneer u meer dan 50[...]
 • Ziekte
  Als een werknemer vanwege ziekte niet kan werken, is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de rechten en plichten van zowel werknemer als[...]
 • Reglementen
  Om duidelijkheid te verstrekken over de geldende regels en sancties binnen uw organisatie en om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan dezelfde[...]
 • Arbeidsovereenkomst en Arbeidsvoorwaarden
  Van Kooten Advocaten controleert arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, oproepovereenkomsten, etc. Ook stelt ze deze overeenkomsten[...]
 • Ontslag
  Er zijn verschillende mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst met uw werknemer(s) te beëindigen. Van Kooten Advocaten adviseert u welke[...]