Print deze pagina

Klachtenregeling

De kantoororganisatie van Van Kooten Advocaten voldoet aan de Kwaliteitsstandaard Advocatuur. Wij stellen het belang van de cliënt voorop en spannen ons maximaal in om u van dienst te zijn. Heeft u toch klachten over de dienstverlening van ons kantoor? De klachtenfunctionaris binnen ons kantoor is mr. dr. T. van Kooten. U kunt bij hem ook terecht voor vragen over onze dienstverlening.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dit houdt in dat alle geschillen naar aanleiding van onze dienstverlening en declaraties worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat reglement is op de vragen bij de secretaris van de Geschillencommissie Advocatuur (telefoonnummer 070-3105310) of te downloaden van de website www.degeschillencommissie.nl. Hierin is onder meer vermeld dat geschillen worden beslecht door bindend advies of – in de daarin omschreven gevallen – door arbitrage. De Geschillencommissie Advocatuur is een onderdeel van de – door de overheid erkende – Stichting Geschillencommissies, gevestigd in Den Haag.

deel: