Print deze pagina
 • Kerkelijke procedures
  Vrijwel elk kerkgenootschap heeft kerkelijke procedures om interne geschillen op te lossen. Daarin kan het om grote belangen gaan. Zo kan de eer[...]
 • Onroerend goed
  Veel kerkelijke gemeenten hebben onroerend goed. Het beheer daarvan kent ook tal van juridische aspecten. Hieronder geven we enkele[...]
 • In dienst van een kerkgenootschap
  Een kerkgenootschap kan de relatie met degenen die in een geestelijke functie voor haar werkzaam zijn juridisch op verschillende manieren[...]
 • Statuten en reglementen
  De basis voor de kerkelijke organisatie is het zogenaamde statuut. De gevestigde kerkgenootschappen hebben die bijvoorbeeld in de vorm van een[...]