Print deze pagina
  • Binnenkerkelijke procedures
    Vrijwel elk kerkgenootschap heeft binnenkerkelijke procedures om intern geschillen op te lossen. Als het enigszins kan zult u vanuit uw ambt of[...]
  • Geestelijk ambt
    Als de kerk met u als drager van een geestelijk ambt een eigensoortige kerkelijke overeenkomst heeft gesloten, zijn de regels van het reguliere[...]
  • Vanuit de kerk werkzaam bij (niet-kerkelijke) instelling
    Veel niet-kerkelijke instellingen zoals verzorgingshuizen en ziekenhuis, of bij de overheid penitentiaire inrichtingen en defensie, hebben[...]