Print deze pagina
 • Klacht ambtsdragers
  Veel kerkgenootschappen hebben een eigen tuchtrecht. In dit tuchtrecht kunnen klachten worden ingediend tegen ambtsdragers. U kunt hierbij denken[...]
 • Bezwaar besluiten
  Veel kerkgenootschappen hebben een kerkelijke rechtsgang geregeld in het kerkelijk statuut waardoor het mogelijk is bezwaar te maken tegen[...]
 • Ambtsdragersverkiezing
  Het is al langer onrustig in uw gemeente die een onderdeel vormt van de Protestantse Kerk in Nederland. U ontdekt dat de kerkenraad in de[...]
 • Kerksluiting
  Er bestaan plannen het kerkgebouw van uw gemeente of parochie aan de eredienst te onttrekken en te verkopen. Het ledental loopt terug. De[...]