Print deze pagina

Nieuws

 • 19 april 2019

  Ontruimen door gebruik huurwoning door anderen

  Huurder en verhuurder zijn in de huurovereenkomst overeengekomen dat het gehuurde uitsluitend is bestemd om gebruikt te worden als woonruimte ten behoeve van de huurder.[...]

 • 29 maart 2019

  Te verstrekkende last onder dwangsom

  De gemeente houdt toezicht op de naleving van regels. Wanneer regels worden overtreden, is het College van B&W bevoegd tot handhaving over te gaan. Dit kan onder andere[...]

 • 27 februari 2019

  1 april 2020: compensatie transitievergoeding

  In een eerder blog schreef ik over het wetsvoorstel houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of[...]

 • 20 februari 2019

  Let op: opdrachtgever mag overeenkomst altijd opzeggen

  Wat veel opdrachtgevers en opdrachtnemers niet altijd beseffen, is dat de opdrachtgever altijd de overeenkomst van opdracht kan opzeggen. Dit werd door het Gerechtshof Den[...]

 • 8 februari 2019

  De WAB en de oproepkracht

  De Tweede Kamer heeft met het wetsvoorstel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingestemd. Als de WAB ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, treedt de wet per 1 januari[...]

 • 22 januari 2019

  Vertraging vervanging Wet DBA

  Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën hebben de Tweede Kamer gemeld dat de vervanging van de Wet DBA opnieuw vertraging[...]