Print deze pagina

Nieuws

 • 8 februari 2019

  De WAB en de oproepkracht

  De Tweede Kamer heeft met het wetsvoorstel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingestemd. Als de WAB ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, treedt de wet per 1 januari[...]

 • 22 januari 2019

  Vertraging vervanging Wet DBA

  Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën hebben de Tweede Kamer gemeld dat de vervanging van de Wet DBA opnieuw vertraging[...]

 • 14 januari 2019

  Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

  Een werknemer heeft de eerste twee jaar dat hij ziek is recht op doorbetaling van zijn loon.  Met name door kleine werkgevers wordt deze verplichting als zwaar ervaren.[...]

 • 4 januari 2019

  Wet vereenvoudiging beslagvrije voet uitgesteld

  De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet zou per 1 januari 2019 in werking treden. De wet heeft als doel om de regels voor de beslagvrije voet makkelijker te maken. De[...]

 • 3 januari 2019

  Klachtplicht geldt ook in het arbeidsrecht

  Artikel 6:89 BW bepaalt dat de schuldeiser zich niet op een gebrek in de prestatie kan beroepen als hij niet binnen bekwame tijd bij de schuldenaar klaagt. De bedoeling van dit[...]

 • 14 december 2018

  Geboorteverlof partner per 1 januari 2019 verruimd

  Op 1 januari 2019 treedt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) in werking. Deze wet regelt het geboorteverlof voor partners. Het heeft als doel bij te dragen aan de[...]