Print deze pagina

Nieuws

 • 2 mei 2019

  Prejudiciële vragen over het slapend dienstverband

  Het in stand laten van de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer om te voorkomen dat de werkgever een transitievergoeding moet betalen, wordt een[...]

 • 2 mei 2019

  Is verrekening na toekenning schone lei mogelijk?

  In het arrest van de Hoge Raad van 15 maart 2019 staat de vraag centraal of verrekening na toekenning van een schone lei mogelijk is. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag[...]

 • 19 april 2019

  Ontruimen door gebruik huurwoning door anderen

  Huurder en verhuurder zijn in de huurovereenkomst overeengekomen dat het gehuurde uitsluitend is bestemd om gebruikt te worden als woonruimte ten behoeve van de huurder.[...]

 • 29 maart 2019

  Te verstrekkende last onder dwangsom

  De gemeente houdt toezicht op de naleving van regels. Wanneer regels worden overtreden, is het College van B&W bevoegd tot handhaving over te gaan. Dit kan onder andere[...]

 • 27 februari 2019

  1 april 2020: compensatie transitievergoeding

  In een eerder blog schreef ik over het wetsvoorstel houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of[...]

 • 20 februari 2019

  Let op: opdrachtgever mag overeenkomst altijd opzeggen

  Wat veel opdrachtgevers en opdrachtnemers niet altijd beseffen, is dat de opdrachtgever altijd de overeenkomst van opdracht kan opzeggen. Dit werd door het Gerechtshof Den[...]