Print deze pagina
 • Executeur
  Sinds 2003 is het niet meer mogelijk een executeur mondeling of bij wijze van een codicil te benoemen. De benoeming dient te gebeuren door middel[...]
 • Vereffenaar
  Wanneer de nalatenschap door één of meerdere erfgenamen beneficiair aanvaard is, dient de vereffeningsprocedure gevolgd te worden voordat de[...]
 • Boedelnotaris
  Een boedelnotaris is een notaris die belast is het met de afwikkeling van de nalatenschap. Hij kan worden aangewezen door de executeur of door de[...]
 • Bewindvoerder en curator
  Wanneer een erfgenaam onder curatele of bewind staat gelden er afwijkende regels met betrekking tot de aanvaarding van een[...]