Print deze pagina

Kantoorinformatie

Conform de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten verstrekken wij de volgende gegevens.

Van Kooten Advocaten N.V. is naamloze vennootschap naar burgerlijk recht en als zodanig ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30252979. Het BTW-nummer luidt: 820570059.B01.

Alle bij Van Kooten Advocaten werkzame advocaten zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, welke is gevestigd aan de Neuhuyskade 94 te Den Haag.

Op alle overeenkomsten met Van Kooten Advocaten N.V.  is Nederlands recht van toepassing. Van Kooten Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Als de interne klachtprocedure niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunnen geschillen aan deze commissie voorgelegd of aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Van Kooten Advocaten is verzekerd voor claims voortvloeiend uit beroepsaansprakelijkheid. De dekking is beperkt tot een bedrag van 1.000.000 euro per schadevoortbrengend feit en voor zover het Nederlands recht van toepassing is. Deze verzekering is afgesloten bij Nationale Nederlanden NV, gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 35 te Den Haag.

Indien de verzekeraar niets uitkeert en toch de aansprakelijkheid van Van Kooten Advocaten N.V. vaststaat, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het kader van de betreffende opdracht is uitgedeclareerd.

deel: