Print deze pagina
  • Einde arbeidsovereenkomst
    Er zijn verschillende mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst met uw werknemer(s) te beëindigen. Van Kooten Advocaten adviseert u welke[...]
  • Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
    Van Kooten Advocaten controleert uw arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden, overeenkomst van opdracht, oproepovereenkomst, etc. en stelt ze[...]
  • Arbeidsongeschiktheid
    Als een werknemer vanwege ziekte niet kan werken, is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de rechten en plichten van zowel werknemer als[...]