Print deze pagina
 • Boer en echtscheiding
  Wanneer een agrariër met een eigen agrarisch bedrijf gaat scheiden, komt bij de afwikkeling van de echtscheiding vaak veel kijken. Zo moeten er[...]
 • Pacht
  Er is sprake van pacht als (1) een hele boerderij, een stal of percelen land voor (2) de uitoefening van landbouw in gebruik worden gegeven en de[...]
 • Niet nakomen van de leveringsovereenkomst
  Niet nakomen van de overeenkomst Wat kunt u doen als u een machine heeft gekocht om uw koeien te melken, maar deze melkmachine het niet goed[...]
 • Dierenwelzijn
  In de agrarische sector speelt het dierenwelzijn een grote rol. Agrariërs moeten dan ook aan de nodige regelgeving voldoen bij het houden en[...]