Print deze pagina
  • Pacht
    Er is sprake van pacht als (1) een hele boerderij, een stal of percelen land voor (2) de uitoefening van landbouw in gebruik worden gegeven en de[...]
  • Niet nakomen van de leveringsovereenkomst
    Niet nakomen van de overeenkomst Wat kunt u doen als u een machine heeft gekocht om uw koeien te melken, maar deze melkmachine het niet goed[...]
  • Dierenwelzijn
    In de agrarische sector speelt het dierenwelzijn een grote rol. Agrariërs moeten dan ook aan de nodige regelgeving voldoen bij het houden en[...]