Print deze pagina
 • Erfdienstbaarheid
  Er zijn situaties waarin het nodig is om met uw buren afspraken te maken over het gebruik van elkaars perceel. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk[...]
 • Recht van overpad
  Als een recht van overpad is gevestigd, mag de ene buur een pad op de grond van de andere buur gebruiken. De eigenaar van het pad moet de[...]
 • Buurweg
  Regelmatig gebruiken enkele buren samen al decennialang een pad dat achter hun huizen ligt als achterom. In veel gevallen zijn afspraken gemaakt[...]
 • Noodweg
  Als u een ingesloten perceel grond hebt zonder toegang tot de openbare weg, hebt u een wettelijk recht op een noodweg (recht van uitweg). Voor het[...]
 • Beplanting en bomen erfgrens
  Er zijn wettelijke regels over de minimaal aan te houden afstand tussen beplanting en de erfgrens. Uitgangspunt is dat heggen en heesters niet[...]
 • Grensbepaling en grensgeschil
  Als een nieuwe schutting wordt geplaatst, kan er onduidelijkheid bestaan over de eigendomsgrens tussen uw eigen perceel en het perceel van de[...]