Print deze pagina
 • Canoniek huwelijk: ongedaanmaking
  Als u zowel burgerlijk als in de Rooms-Katholieke Kerk trouwt komt er een canoniek huwelijk tot stand. Ook wanneer de burgerlijke rechter later [...]
 • Verbreking samenwoning
  Ook bij het verbreken van een samenwoning geldt dat er binnen een korte periode zowel op emotioneel vlak, als op financieel vlak veel gebeurd en[...]
 • (Echt)scheiding
  Deskundige begeleiding bij het afwikkelen van de gevolgen van het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is erg belangrijk vanwege[...]
 • Familie mediation
  Een van de situaties waarin medation van groot belang is, is in familie situaties. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding. Er moeten afspraken worden[...]