Print deze pagina
  • Canoniek huwelijk: ongedaanmaking
    Als u zowel burgerlijk als in de Rooms-Katholieke Kerk trouwt komt er een canoniek huwelijk tot stand. Ook wanneer de burgerlijke rechter later [...]
  • Verbreking samenwoning
    Ook bij het verbreken van een samenwoning geldt dat er binnen een korte periode zowel op emotioneel vlak, als op financieel vlak veel gebeurd en[...]
  • (Echt)scheiding
    Deskundige begeleiding bij het afwikkelen van de gevolgen van het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is erg belangrijk vanwege[...]