Print deze pagina

27 maart 2019

Een billijke vergoeding van meer dan 1 miljoen euro!

De televisiezender Talpa heeft de afgelopen maanden successen geboekt met het binnenhalen van presentatoren van RTL. Op 14 maart 2019 kreeg Talpa een tegenslag te verduren. Talpa moest voor het ontslag van zijn creatief directeur in de buidel tasten. De Rechtbank Midden-Nederland moest beoordelen of de arbeidsovereenkomst van de creatief directeur van Talpa wordt ontbonden en welke vergoeding de creatief directeur meekrijgt.

Non-actief

De creatief directeur is sinds 1 februari 2011 bij Talpa in dienst. Partijen hebben afgesproken dat de creatief directeur in totaal meer dan 3,5 miljoen euro aan bonus zou krijgen als hij in 2020 nog bij Talpa in dienst zou zijn. Dit bedrag zou over de jaren in termijnen aan de creatief directeur worden uitgekeerd.

Vanaf 2017 komt Talpa met verschillende kritiekpunten waaraan de creatief directeur moet werken. Zo zouden de tv-programma’s waarvoor de creatief directeur verantwoordelijk is, niet het niveau halen van wat werd verwacht. De creatief directeur moet zich met een nieuw tv-programma bewijzen. Zodra de tv-opnames hebben plaatsgevonden, zullen de werkzaamheden van de creatief directeur worden geëvalueerd. De deelbetaling (van de 3,5 miljoen euro) wordt tot deze evaluatie uitgesteld.

Tijdens het evaluatiegesprek maakt Talpa duidelijk dat ze ontevreden zijn over de prestaties van de creatief directeur. Talpa heeft geen enkel vertrouwen meer in de creatief directeur. Talpa is bang dat haar reputatie hieronder gaat leiden.  De creatief directeur wordt daarom per direct geschorst. Hij mag niet meer op de werkvloer komen. De creatief directeur maakt hiertegen bezwaar. Er vindt tussen partijen een kort geding plaats met als inzet de wedertewerkstelling van de creatief directeur. De creatief directeur wordt in het gelijk gesteld.

Verstoorde verhouding

Talpa verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met de creatief directeur te ontbinden. Zij baseert dit verzoek op de opzeggrond ‘verstoorde verhouding’. De kantonrechter wijst dit verzoek toe. Als creatief directeur hoort de werknemer bij de top van het bedrijf. Voor deze positie wordt hij ook fors beloond. Er hebben inmiddels verschillende ruzies plaatsgevonden tussen Talpa en de creatief directeur. Hierdoor is er geen vertrouwen van de leiding meer in de creatief directeur. Gelet op zijn topfunctie is het vertrouwen van de leiding essentieel. Zonder dit vertrouwen is er volgens de kantonrechter geen draagvlak voor de beslissingen die de creatief directeur in zijn functie moet nemen. De creatief directeur kan zo dan ook niet werken. Het is niet te verwachten dat de ontstane problemen met gesprekken zullen worden opgelost. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst van de creatief directeur.

Ernstig verwijtbaar handelen

De kantonrechter oordeelt dat Talpa ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Nadat bleek dat de creatief directeur niet goed functioneerde, is de tweede termijn van de bonus niet uitbetaald. Om dit alsnog voor elkaar te krijgen, moest de creatief directeur een kort geding starten. Hetzelfde geldt voor de non-actiefstelling. Ook daarvoor moest de creatief directeur een procedure bij de rechter starten. Vervolgens moest de creatief directeur weer rechtszaak beginnen, omdat Talpa zich niet aan de uitspraak van de rechter hield. De kantonrechter rekent Talpa deze rechtszaken aan.

Talpa had tijdig een adequaat verbetertraject moeten aanbieden in plaats van de creatief directeur te schorsen. Zij heeft de creatief directeur de kans ontnomen zich te rehabiliteren. Het handelen van Talpa was dan ook ernstig verwijtbaar.

Billijke vergoeding

Naast de transitievergoeding heeft de creatief directeur dan ook recht op een billijke vergoeding. De creatief directeur vordert als billijke vergoeding het resterende bedrag van de bonus die hij zou hebben gekregen als hij tot 2021 in dienst was gebleven.

Bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding komt het aan op een beoordeling van alle omstandigheden van het geval. De slagingskans van het verbetertraject speelt in deze uitspraak een belangrijke rol.

Er zijn aanknopingspunten om aan te nemen dat een eventueel verbetertraject zou zijn geslaagd. De creatief directeur had er namelijk belang bij dat hij in ieder geval tot 2020 aan zou blijven. Bovendien is het binnen Talpa al eerder voorgekomen dat een medewerker met een hoge functie na aanvankelijke strubbelingen weer op goede voet met zijn werkgever is komen te staan.

Het is echter ook denkbaar dat een verbetertraject niet was geslaagd en de arbeidsovereenkomst van de creatief directeur voor 2020 was beëindigd. Zo hebben meerdere collega’s aangegeven dat de creatief directeur het bij hen had verpest. Er hadden veel gedragsveranderingen moeten worden doorgevoerd om weer draagvlak te krijgen, hetgeen essentieel is in zijn functie.

Er is kortom onzekerheid of er een verband bestaat tussen de verwijtbare gedragingen van Talpa en de gevolgen die deze voor de creatief directeur hebben gehad. Gelet op deze onzekerheid zal volgens de kantonrechter geheel toewijzen van de gevorderde billijke vergoeding, noch geheel afwijzen recht doen aan deze zaak.

Daarom kijkt de kantonrechter naar het percentage van de waarschijnlijkheid dat de creatief directeur nog in 2020 in dienst zou zijn. Volgens de kantonrechter is dit 50%. De toegewezen billijke vergoeding bedraagt dan ook 50% van het resterende bedrag van de bonus.  Dit is € 1.026.449,08, bruto.

Conclusie

Uit deze uitspraak kan worden geconcludeerd dat een toekomstige bonus mee kan spelen bij het bepalen van de omvang van de billijke vergoeding. In dit geval ging het om een bonus die aan de werknemer was toegezegd. Deze bonus werd echter over een langere periode uitgespreid. Uiteindelijk was het voor de kantonrechter niet met zekerheid vast te stellen of de werknemer deze bonus daadwerkelijk zou hebben gehad. Het was nog niet zeker of de werknemer nog tot 2020 in dienst zou zijn. Deze kantonrechter heeft dit opgelost door een percentage, aan de waarschijnlijkheid dat de werknemer in 2020 in dienst was, te verbinden.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: