Print deze pagina

26 maart 2023

Ben ik als maat aansprakelijk?

U bent benaderd om als maat toe te treden tot een bestaande maatschap. Maar hoe zit het met de bestaande schulden van de maten in de maatschap? Bent u daarvoor ook aansprakelijk? Kan een schuldeiser van de maatschap zijn vordering ook op uw privévermogen verhalen? En kunt u uit de maatschap stappen om onder de schulden van de maatschap uit te komen?

Deze vragen beantwoord ik in onderstaande blog.

Toetreden tot maatschap

Een maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat als de maatschap een overeenkomst sluit, de maten persoonlijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van deze overeenkomst door de maatschap. Stel uw maatschap koopt veevoer en betaalt niet. Dan kan de leverancier kiezen of hij de maatschap of u en de andere maten aanspreekt. U bent als maat namelijk samen met de andere maten aansprakelijk voor deze schuld. De leverancier kan u dan persoonlijk aanspreken als de maatschap niet betaalt.

Deelbare of ondeelbare prestatie

Maar voor welk bedrag bent u aansprakelijk? Dat is afhankelijk van het soort prestatie.

Als er sprake is van een deelbare prestatie, is ieder maat voor gelijke delen aansprakelijk. Een deelbare prestatie is bijvoorbeeld het betalen van een geldsom. Dus als de maatschap een vrachtwagen koopt voor € 100.000,– en er vijf maten zijn, is iedere maat voor € 20.000,– aansprakelijk voor de betaling van de koopprijs van de vrachtwagen.

Bij een ondeelbare prestatie bent u aansprakelijk voor de gehele schuld. Een ondeelbare prestatie is het aannemen van een opdracht door uw maatschap. Gaat u als maatschap een opdracht aan, zoals het verrichten van transportwerkzaamheden voor een klant, en ontstaat hieruit schade? Dan bent u als maat aansprakelijk voor de gehele schadevergoeding. De door de maatschap geleverde prestatie, het uitvoeren van de transportwerkzaamheden, is ondeelbaar. Het betalen van de schadevergoeding, omdat u de transportwerkzaamheden niet of onjuist heeft uitgevoerd, is dan niet ondeelbaar. U kunt als maat dan ook door de opdrachtgever voor de gehele schadevergoeding worden aangesproken.

Als de opdracht specifiek aan u als maat wordt gegeven, bent u aansprakelijk voor de gehele schuld. Dit is het geval als echt alleen u de opdracht van de opdrachtgever mag uitvoeren. Als u deze opdracht dan niet goed uitvoert en hierdoor schade ontstaat, bent u aansprakelijk voor de gehele schade.

Tijdstip van aangaan opdracht of ontstaan schuld

Wanneer u toetreedt tot de maatschap bent u niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de maatschap die zijn ontstaan voordat u tot de maatschap toetrad. Maar zodra u tot de maatschap toetreedt en de maatschap gaat een opdracht aan, bent u wel aansprakelijk voor de nakoming van deze overeenkomst van opdracht.

Treedt u toe tot een maatschap en ontstaat op dat tijdstip (of later) de schuld voortvloeiende uit de eerder overeengekomen opdracht? Dan bent u toch aansprakelijk voor deze schuld. Neem bijvoorbeeld de transportovereenkomst die door de maatschap is aangegaan voordat u toetrad, maar de schadevergoedingsverplichting die ontstaat nadat u tot de maatschap bent toegetreden. U kan dan toch voor deze schuld worden aangesproken. Ook al is de opdracht voor uw toetreding aangegaan.

Uittreden uit maatschap

Wanneer u als maat uit de maatschap treedt, blijft u aansprakelijk voor de verplichtingen en schulden die er waren op het moment dat u nog in de maatschap zat. Dus het enkele feit dat u uit de maatschap treedt, ontslaat u niet van uw (betalings)verplichtingen van de maatschap.

Let op: bedenk u dat als de maatschap een huurovereenkomst is aangegaan en u daarna eruit treedt, u aansprakelijk blijft voor de huurbetalingen.

Advies nodig?

Heeft u vragen over uw maatschapsovereenkomst? Bent u van plan uit de maatschap te treden of moet de maatschap worden ontbonden? Neem dan contact op met Van Kooten Advocaten.

 

mr. dr. T. (Teunis) van Kooten

deel: