Print deze pagina

28 september 2021

Scheve verdeling bij echtscheiding. Wat kunt u hiertegen doen?

U heeft met uw ex-partner afspraken gemaakt over de verdeling van uw gezamenlijke woning of ander gezamenlijk vermogen. Na het maken van deze afspraken komt u erachter dat u door deze afspraak fors bent benadeeld. Afspraak is afspraak, toch? Of kunt u hier toch wat tegen doen? En op wat voor termijn kunt u tegen deze verdeling in actie komen? En kunt u in actie komen als u met deze ‘scheve’ verdeling bewust heeft ingestemd? In deze blog geef ik antwoord op deze vragen. Hieronder de belangrijkste vragen met antwoorden op een rij.

  1. In welke situatie kan ik de verdeling ongedaan maken?

Als u met uw ex-partner een afspraak heeft gemaakt over de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen, geldt in principe dat u deze afspraak moet nakomen. Maar wat nou als u deze afspraak niet had gemaakt als u had geweten dat bijvoorbeeld de te verdelen woning veel meer waard was dan u dacht? Oftewel wat nou als u over de verdeling van de gemeenschap heeft gedwaald?

Indien over de waarde van een of meer te verdelen gemeenschappelijke goederen heeft gedwaald en u voor meer dan een kwart bent benadeeld bij de verdeling van de gemeenschap, kunt u de verdeling vernietigen.

Als u voor een kwart bent benadeeld, wordt vermoed dat u heeft gedwaald omtrent de waarde van de gemeenschap. Dit betekent niet dat de dwaling hiermee vast komt te staan, maar het helpt u wel. Het is dan aan uw ex-partner om bewijs te leveren dat u niet heeft gedwaald.

  1. Hoe bereken ik hoeveel ik ben benadeeld?

Bij de beoordeling of de benadeling meer dan een kwart is, moeten alle goederen van de gemeenschap bij elkaar worden opgeteld en alle schulden van de gemeenschap daarvan worden afgetrokken. Ik zal met een voorbeeld illustreren hoe de benadeling berekend moet worden.

Voor het gemak ga ik er vanuit dat u samen enkel een woning en een hypotheek had. De waarde van de woning die u met uw ex-partner ten tijde van het maken van de verdeling had, bedroeg € 250.000,-. De hypothecaire lening voor deze woning bedroeg € 150.000,-. De waarde van uw de woning was dan ook daadwerkelijk (250.000 -/- 150.000=) € 100.000,-. U zou dan ook ieder recht hebben op de helft, namelijk € 50.000,-.

U heeft met uw ex-partner afgesproken dat hij de woning van u mag overnemen voor een bedrag van € 10.000,-. U dacht namelijk dat de woning minder waard was. Bent u dan voor meer dan een kwart benadeeld?

U had € 50.000,- moeten krijgen maar u ontving daadwerkelijk € 10.000,-. U heeft dus (50.000 -/- 10.000=) € 40.000,- te weinig ontvangen. Anders gezegd bent u voor € 40.000,- benadeeld. Dit is (40.000/50.000 x 100%) 80%. U bent dan ook meer dan een kwart (25%) benadeeld.

  1. Hoe kan ik de verdeling ongedaan maken?

Heeft u gedwaald en bent u meer dan een kwart benadeeld, dan kunt u de verdeling vernietigen. Het vernietigen van de verdeling betekent dat de verdeling niet heeft bestaan. U kunt de verdeling vernietigen door uw ex-partner duidelijk te laten weten dat u de verdeling wil vernietigen of de rechter vragen om de verdeling te vernietigen.

Wanneer de verdeling vernietigd is, zal de gemeenschap opnieuw verdeeld moeten worden. Ik raad u in dat geval aan om de woning te laten taxeren, zodat u opnieuw afspraken kunt maken over de verdeling.

  1. Kan ik de verdeling ook ongedaan maken als de afspraken zijn bekrachtigd in een echtscheidingsbeschikking?

Vaak zijn afspraken tussen ex-echtgenoten vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dit echtscheidingsconvenant is dan door de rechter bekrachtigd. Ook als het echtscheidingsconvenant in een beschikking van de rechter is bekrachtigd, kan de verdeling worden vernietigd. De bekrachtiging van de beschikking staat daar dus niet aan in de weg.

  1. Binnen welke termijn moet u in actie komen?

U dient binnen drie jaar na de verdeling een rechtsvordering tot vernietiging bij de rechter in te dienen. Maar wanneer gaat deze termijn van drie jaar lopen? Als de woning door uw ex-partner is overgenomen, heeft de juridische verdeling via de notaris plaatsgevonden. In dat geval begint de termijn te lopen op de datum dat de woning middels de notariële akte aan uw ex-partner is geleverd. Dit wordt de leveringsdatum genoemd.

  1. Wat als ik te laat ben?

Zelfs als u niet binnen drie jaar een rechtsvordering tot vernietiging bij de rechter heeft ingesteld, zijn er misschien nog mogelijkheden. U zou bijvoorbeeld schadevergoeding kunnen vragen, omdat uw ex-partner onrechtmatig tegen u heeft gehandeld. Ook kunt u mogelijk de afspraken vernietigen wegens bedrog, bedreiging of misbruik van omstandigheden.

  1. Maakt het nog uit dat ik met de benadeling heb ingestemd?

De wet bepaalt dat als u de forse benadeling uitdrukkelijk heeft aanvaard, u de verdeling niet kunt vernietigen. Heeft u met de verdeling ingestemd maar was u bijvoorbeeld niet op de hoogte van de werkelijke waarde van uw gezamenlijke woning of hypotheek? Dan kan er ook geen sprake zijn van aanvaarding van de benadeling. U wist namelijk niet eens waar u afstand van deed. Zeker als de woning bijvoorbeeld niet is getaxeerd of als u bij het maken van de afspraken niet bent bijgestaan door een advocaat. Zelfs als een mediator u heeft geadviseerd om de waarde van bepaalde vermogensbestanddelen op te vragen maar u dit niet heeft gedaan, zal dit niet aan vernietiging in de weg staan.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

Bent u meer dan een kwart benadeeld, dan kunt u vrijblijvend contact met Gerrit van den Brink opnemen om uw zaak met hem te bespreken via 030-2877000.

deel: