Print deze pagina

8 augustus 2018

Geen arbeidsovereenkomst met bezorger Deliveroo

U heeft ze vast wel eens zien rijden, de bezorgers van Deliveroo. Ze rijden rond op hun fiets en leveren maaltijden van restaurants naar klanten. Deze restaurants worden via Deliveroo gekoppeld aan klanten. De bezorger krijgt via Deliveroo te horen van welke restaurant en aan welke klant hij de maaltijd moet bezorgen. De kantonrechter oordeelt in zijn uitspraak d.d. 23 juli 2018 dat er in casu geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Bezorger bij Deliveroo

Een student uit Amsterdam trad bij Deliveroo in dienst als bezorger. Als werknemer moest hij zich op ingeroosterde tijden beschikbaar stellen om maaltijden op zijn eigen fiets te bezorgen. Wanneer de student door Deliveroo werd opgeroepen, moest hij hier gehoor aan geven. Zo niet, dan kon hij ontslagen worden. De student ontving € 6,04 per uur voor zijn werkzaamheden.

Eind 2017 kondigt Deliveroo aan dat zij voortaan alleen nog maar met zzp-ers willen werken. Deliveroo biedt de student aan dat hij na het aflopen van zijn arbeidsovereenkomst voortaan als zzp-er aan de slag kan. De student stemt hiermee in en er wordt een overeenkomst van opdracht tussen partijen gesloten.

De student krijgt als zzp-er meer vrijheid. Zo mag hij ook voor concurrenten werken en een vervanger sturen wanneer hij niet kan werken. Hiervoor is geen toestemming van Deliveroo vereist. De beloning van de student verandert. In plaats van een vast uurtarief, wordt hij voortaan per bestelling betaald. Daarnaast moest de student zijn eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel inschrijven.

Volgens de student is er – ondanks het ondertekenen van de zzp-overeenkomst– nog steeds sprake van een arbeidsovereenkomst. De Kantonrechter Amsterdam is het niet met de student eens.

Wat hebben partijen beoogd?

Bij de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst is onder andere relevant wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond. Deliveroo heeft aangegeven dat zij op enig moment niet langer meer arbeidsovereenkomsten wilde sluiten. Zij heeft daarom de werknemers die toen al in dienst waren, na het einde van de arbeidsovereenkomst een zzp-overeenkomst aangeboden. Daarnaast sluit Deliveroo met nieuwe bezorgers alleen nog maar zzp-overeenkomsten.

De student betwist dit. Hij voelde zich gedwongen om de zzp-overeenkomst aan te gaan, omdat zijn arbeidsovereenkomst afliep.

Volgens de kantonrechter volgt uit de tekst van de zzp-overeenkomst dat partijen een overeenkomst van opdracht voor ogen stond. In de zzp-overeenkomst is uitdrukkelijk opgenomen dat het om een overeenkomst van opdracht gaat. Daarnaast mag de student zelf weten hoe hij zijn werkzaamheden inricht. Wanneer de student ziek wordt, krijgt hij niet doorbetaald. Bovendien ontvangt de student een vergoeding per bestelling, terwijl hij tijdens de arbeidsovereenkomst een bedrag per gewerkt uur verdiende.

De uitvoering van de overeenkomst

Een ander element dat bij de beantwoording op de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst relevant is, is hoe partijen uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst. De bezorgers van Deliveroo kunnen zich via een app inschrijven en zichzelf inroosteren. Zij kunnen zich tot het laatste moment ook weer uitroosteren. De inroostering gebeurt uiteindelijk via een algoritme. Dit duidt niet op een gezagsverhouding.

Kleding

Er is volgens de kantonrechter ook niet komen vast te staan dat de student alleen de kleding en materialen van Deliveroo mocht gebruiken. De bezorgers van Deliveroo mogen ook kleding van concurrenten aanhebben tijdens hun werkzaamheden.

Veiligheid

Deliveroo schrijft haar bezorgers veiligheidsregels voor. Zo moeten de door de bezorger gebruikte materialen aan bepaalde eisen voldoen. Volgens de kantonrechter mag Deliveroo dit soort eisen ook als opdrachtgever stellen.

Vervanging

Een andere aanwijzing dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, is dat de bezorger zich mag laten vervangen. Deze vervanger moet wel over de vereiste vaardigheden en training beschikken. Gelet op de aard van de werkzaamheden, mag Deliveroo dit soort objectieve eisen stellen.

Administratie

Deliveroo doet de administratie van de student. Dit houdt in dat zij bijhoudt hoeveel uren de bezorger heeft gewerkt en hoeveel maaltijden hij heeft bezorgd. Aan de hand daarvan ontvangt de student een door Deliveroo opgestelde aan zichzelf gerichte factuur.

Deze werkwijze komt over het algemeen niet bij een overeenkomst van opdracht voor. Maar gelet op het feit dat Deliveroo via haar systeem direct beschikt over de gegevens van de bezorger, is dit systeem wel logisch. Bovendien mag de bezorger ook zelf zijn facturen opstellen.

Conclusie

De kantonrechter komt tot het oordeel dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen Deliveroo en de student.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: