Print deze pagina

15 juni 2018

Opheffen erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid kan worden gevestigd als u bijvoorbeeld uw buren gebruik wilt laten maken van uw pad om vanaf hun woning bij de openbare weg te komen. Deze erfdienstbaarheid kan onder bepaalde voorwaarde worden opgeheven. U kunt hiervoor naar de rechter en opheffing van de erfdienstbaarheid vorderen.

Opheffing van een erfdienstbaarheid kan krachtens artikel 5:79 BW in twee gevallen. Dit kan wanneer de uitoefening van de erfdienstbaarheid onmogelijk is geworden of wanneer de eigenaar van het heersende erf geen redelijk belang bij de uitoefening meer heeft. Voor de laatste situatie geldt ook als vereiste dat het niet aannemelijk is dat de mogelijkheid van uitoefening of het redelijk belang daarbij zal terugkeren.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde onlangs in een procedure dat er geen sprake was van voornoemde gevallen.

Wat was er aan de hand?

Twee buren hadden een erfdienstbaarheid voor een oprijlaan gevestigd. De oprijlaan lag op het perceel van appellant. De woning van geïntimeerde lag achter die van appellant. Via de oprijlaan kon geïntimeerde van zijn woning naar de openbare weg komen.

Na een aantal jaren heeft geïntimeerde een pad aangelegd waarmee hij op een zandweg kon komen. Deze openbare zandweg komt vervolgens uit op de openbare weg.

Volgens appellant is de erfdienstbaarheid gevestigd met als doel een toegang voor het perceel van geïntimeerde naar de openbare weg te creëren. Aangezien geïntimeerde via het nieuwe pad naar de openbare weg kan komen, heeft geïntimeerde geen belang meer bij de erfdienstbaarheid, aldus appellant. Appellant vordert daarom opheffing van de erfdienstbaarheid.

Doel erfdienstbaarheid

Volgens het hof heeft geïntimeerde nog wel belang bij de erfdienstbaarheid. Uit de omschrijving van de erfdienstbaarheid in de akte volgt niet dat de erfdienstbaarheid enkel het door appellant geformuleerde doel had. Het doel van de erfdienstbaarheid is niet in de akte opgenomen.

Alternatief

Daarnaast is het nieuwe pad geen volwaardig alternatief voor de oprijlaan. Het nieuwe pad is gemaakt van gemalen mergelsteen. Hierdoor kan het pad niet het hele jaar door gebruikt worden. Zo is het pad niet geschikt voor zwaar verkeer en staat het pad na regen deels onder water. Hetzelfde geldt voor de aangrenzende zandweg. Ook deze weg is na regen moeilijk begaanbaar. Daarnaast moet geïntimeerde zijn afvalcontainers aan de openbare weg, die voor de woning van appellant loopt, aanbieden. Tot slot oordeelt het hof dat het nieuwe pad naar de openbare weg langer is dan de oprijlaan.

Het hof wijst de vorderingen van appellant dan ook af en de erfdienstbaarheid blijft in stand.

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

Mr. C.A. van Kooten-de Jong is gespecialiseerd in het agrarisch recht en burenrecht. Zij kan u bijstaan in een procedure bij de civiele rechter en de bestuursrechter. Heeft u vragen over erfdienstbaarheden, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met haar opnemen om uw zaak met haar te bespreken via 030-2877000.

deel: