Print deze pagina

27 september 2017

Bemiddelingskosten

De Rechtbank Gelderland oordeelde onlangs dat de huurder van een woning onterecht bemiddelingskosten aan de verhuurmakelaar heeft betaald. De verhuurmakelaar moet de bemiddelingskosten daarom terugbetalen.

Casus

Eiser heeft via de website van Nederwoon Verhuurmakelaars B.V. (hierna: Nederwoon) een huurwoning gevonden. Voor het vinden van deze woning wordt door Nederwoon bij huurder bemiddelingskosten in rekening gebracht. De huurder wil dit bedrag terug. Nederwoon weigert de kosten terug te betalen. De huurder stapt naar de rechter.

Oordeel rechter

Het is niet toegestaan om als bemiddelaar zowel voor de verhuurder als voor de huurder op te treden en loon voor deze bemiddelingswerkzaamheden aan de huurder te vragen. Nederwoon is van mening dat zij alleen voor de huurder heeft opgetreden. Er is dus geen bemiddelingsovereenkomst tussen Nederwoon en de verhuurder van de woning. Zij heeft van de verhuurder namelijk geen loon ontvangen, aldus Nederwoon.

Dit verweer kan volgens de rechter niet slagen. De Hoge Raad heeft in 2015 al geoordeeld dat het ontvangen van loon geen noodzakelijke voorwaarde van een bemiddelingsovereenkomst is. Volgens de rechter heeft Nederwoon duidelijk ook in opdracht van de verhuurder bemiddelt. Zo werden de bezichtigingen van de woning door Nederwoon gedaan. Ook heeft Nederwoon de huurovereenkomst opgesteld. Dit zijn typische verhuurderswerkzaamheden.

Nu vaststaat dat Nederwoon zowel voor de verhuurder als voor de huurder heeft bemiddeld, hoeft de huurder geen bemiddelingskosten te betalen. Nederwoon moet het bedrag van deze kosten terugbetalen.

Als huurder bemiddelingskosten betaald?

De uitspraak van de Rechtbank Gelderland laat zien dat er nog steeds huurders zijn die onterecht bemiddelingskosten betalen. Of u deze kosten als huurder verschuldigd bent, hangt af van de omstandigheden van het geval. Vermoedt u dat u onterecht bemiddelingskosten of courtage aan een makelaar hebt betaald? Van Kooten Advocaten kan voor u beoordelen of de bemiddelingskosten onterecht zijn betaald. Ook kunnen zij de bemiddelingskosten voor u terugvorderen.

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

Lianne van Kooten – de Jong is gespecialiseerd in het huurrecht. Zij staat huurders bij in procedures waarin de bemiddelingskosten worden teruggevorderd. Heeft u vragen, dan kunt u vrijblijvend contact met haar opnemen om uw zaak met haar te bespreken via 030-2877000.

deel: