Print deze pagina

20 augustus 2018

Werkgeversaansprakelijkheid

Arbeidsongeval koerier

Een uitzendkracht is aan een koeriersbedrijf ter beschikking gesteld. De uitzendkracht had als taak om met een bestelbusje maaltijden van HelloFresh bij klanten te verzorgen.

Op een dag wordt de uitzendkracht bij het bezorgen van de maaltijden aangereden door een trein. Dit gebeurde bij het oversteken van een bewaakte spoorwegovergang. De uitzendkracht moest door de brandweer uit de bestelbus worden gered en had ernstig letsel. Zo had hij een schedelbasisfractuur, bijbeenbreuk, hersenschudding, breuk van de halswervelkolom, kneuzingen en geheugenverlies. Door dit laatste kan de uitzendkracht zich niets meer van de toedracht van het ongeluk herinneren.

De uitzendkracht stelt het uitzendbureau aansprakelijk voor de door hem geleden en nog te lijden (im)materiële schade als gevolg van het verkeersongeval. Volgens het uitzendbureau is zij niet aansprakelijk.

Aansprakelijkheid arbeidsongeval  

In beginsel is de werkgever aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens zijn werkzaamheden heeft geleden. Een uitzondering hierop is als de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

De Hoge Raad heeft in het arrest Pollemans/Hoondert hoge eisen aan het begrip ‘bewuste roekeloosheid’ gesteld. In dit arrest was een timmerman bij het aanbrengen van een golfplaten dakbedekking door het dak heen gevallen. Er golden strenge veiligheidsvoorschriften en de werkgever heeft de werknemer meerdere malen gewaarschuwd dat hij alleen op de steigeronderdelen mocht lopen. Volgens de Hoge Raad is er sprake van bewuste roekeloosheid, indien de werknemer zich tijdens het verrichten van zijn onmiddellijke aan het ongeval voorafgaande gedraging, van het roekeloos karakter van die gedraging daadwerkelijk bewust zou zijn geweest. Dat de werknemer meerdere malen was gewaarschuwd was niet voldoende, aldus de Hoge Raad. Het beroep van de werkgever op bewuste roekeloosheid werd afgewezen.

Het uitzendbureau betwist dat zij aansprakelijk is voor de schade van de uitzendkracht als gevolg van de aanrijding met de trein. Volgens de werkgever zou de werknemer de spoorwegovergang zijn opgereden toen de alarmlichten al brandden. Ook waren de slagbomen inmiddels al naar beneden. De uitzendkracht is dus om de gesloten slagboom heen gereden. De uitzendkracht moet zich dus bewust zijn geweest van de gevaarlijke situatie en de naderende trein, aldus het uitzendbureau. Desondanks is hij toch de spoorwegovergang opgereden. Hiermee handelde de werknemer bewust roekeloos.

Verzekering

In een ander arrest van de Hoge Raad is geoordeeld dat een werkgever zijn chauffeurs behoorlijk moeten verzekeren voor verkeersongevallen. Dit vloeit voort uit het beginsel van goed werkgeverschap.

Volgens de uitzendkracht had het uitzendbureau daarom een behoorlijke schadeverzekering inzittenden of gelijksoortige verzekering voor haar werknemers die dagelijks als bestuurder aan het verkeer deelnemen, moeten afsluiten.

Oordeel kantonrechter

Volgens de kantonrechter is er geen sprake van bewust roekeloosheid. Zo overweegt de kantonrechter: “ook als wordt aangenomen dat [verzoeker] de overgang is opgereden toen de alarmlichten al brandden, het belsignaal was afgegaan en óók tenminste 1 halve slagboom al naar beneden was, dan nog is niet uitgesloten dat [verzoeker] zich niet bewust is geweest van de naderende trein, en hij weliswaar roekeloos (bijvoorbeeld omdat hij was afgeleid, of de weg zocht) de spoorwegovergang is opgereden, maar zich niet bewust is geweest van de gevaarlijke situatie waarin hij zich begaf”.

Dit was volgens de kantonrechter wel anders geweest als de spoorwegovergang was beveiligd door hele slagbomen. In dat geval zou de uitzendkracht inderdaad slalommend met zijn bestelbus om die slagbomen zijn gereden. Hier is in casu geen sprake van. Aan de hand van de stukken, sluit de kantonrechter niet uit dat de uitzendkracht de slagbomen over het hoofd heeft gezien. Ook de verklaring van de machinist dat de uitzendkracht stapvoets over de spoorwegovergang is gereden, leidt tot deze conclusie. Hij was zich op dat moment niet bewust van zijn roekeloze gedrag.

Het uitzendbureau had zorg moeten dragen voor een behoorlijke verzekering, hetgeen niet is gebeurd. Nu er geen sprake is van bewuste roekeloosheid, is het uitzendbureau aansprakelijk.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Voorkomen is beter dan genezen! Het is als werkgever daarom belangrijk dat u zoveel mogelijk maatregelen treft om de veiligheid van uw werknemers te garanderen. Per branche of onderneming zullen de maatregelen verschillen. Indien uw werknemers voor hun werk deelnemen aan het verkeer, dient u een behoorlijke verzekering af te sluiten. Deze verzekering kan dan (een deel van) de schade die door een arbeidsongeval ontstaat, vergoeden.

                                                                                        

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: