Print deze pagina

22 januari 2019

Vertraging vervanging Wet DBA

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën hebben de Tweede Kamer gemeld dat de vervanging van de Wet DBA opnieuw vertraging oploopt. Dit heeft er onder andere mee te maken dat bepaalde door het kabinet bedachte maatregelen in strijd met het EU-recht lijken te zijn. Hierdoor moet opnieuw naar deze maatregelen onderzoek worden gedaan.

Inmiddels is er wel een vragenlijst opgesteld die opdrachtgevers straks kunnen invullen om zo duidelijkheid te krijgen of er sprake is van werken buiten dienstbetrekking. Wanneer er sprake is van werken buiten dienstbetrekking, hoeft de werkgever geen loonheffing en werknemerspremies te betalen. Deze vragenlijst zal nog verder moeten worden uitgewerkt.

De verduidelijking van het gezagscriterium is wel per 12 december 2018 in het Handboek Loonheffingen opgenomen. Aan de hand van de volgende elementen kan worden vastgesteld of er sprake is van een gezagsverhouding:

  • leiding en toezicht
  • vergelijkbaarheid personeel
  • werktijden, locatie, materialen, hulpmiddelen en gereedschappen
  • manier waarop de werkende naar buiten treedt
  • overige relevante aspecten

Deze elementen zijn niet nieuw en zijn ook al in de jurisprudentie terug te vinden.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: