Print deze pagina

25 juli 2017

Tijdelijke huurovereenkomst voor woonruimte

Het uitgangspunt binnen het huurrecht is dat een huurovereenkomst van woonruimte voor onbepaalde tijd wordt gesloten. De huurder met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geniet een vergaande mate van huurbescherming. Zo kunt u als verhuurder deze huurovereenkomst niet zomaar beëindigen. Voor het beëindigen van de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is een in de wet genoemde opzeggrond nodig. In een aantal gevallen is het ook mogelijk om een huurovereenkomst van tijdelijke aard overeen te komen. Hieronder zullen enkele voorbeelden worden besproken.

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Vanaf 1 juli 2016 is het toegestaan om een kortdurende huurovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten. Zo kan u als verhuurder een huurovereenkomst voor de duur van maximaal twee jaar voor de huur van een zelfstandige woning overeenkomen. In tegenstelling tot de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hoeft u deze huurovereenkomst niet op te zeggen. U hoeft in de huurovereenkomst slechts op te nemen voor welke duur u de huurovereenkomst bent aangegaan. Vervolgens eindigt de huurovereenkomst nadat de overeengekomen termijn is verstreken. Wel bent u verplicht de huurder uiterlijk één maand (en niet eerder dan drie maanden) van tevoren te informeren over het einde van de huurovereenkomst. Indien u deze informatieverplichting niet nakomt, wordt de huurovereenkomst voor bepaalde tijd na het verstrijken van de overeengekomen duur omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het is dus belangrijk deze informatieverplichting in acht te nemen!

Het is niet mogelijk om na twee jaren opnieuw een huurovereenkomst voor bepaalde tijd overeen te komen. Ook in dat geval zal de huurovereenkomst worden aangemerkt als een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De huurovereenkomst voor bepaalde tijd van een onzelfstandige huurwoning mag maximaal vijf jaar duren. Bij een onzelfstandige huurwoning kunt u denken aan een studentenkamer. De regels met betrekking tot de huurovereenkomst voor bepaalde tijd van een zelfstandige huurovereenkomst zijn ook op deze huurovereenkomst van toepassing.

Huurovereenkomst voor speciale doelgroepen

Er zijn verschillende doelgroepen in Nederland waarvoor een woning speciaal ter beschikking wordt gesteld. U kunt hierbij denken aan jongeren of grote gezinnen. Wanneer de huurder niet meer aan de omschrijving van deze doelgroep behoort, kan de verhuurder de huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik opzeggen.

Jongeren

Onder jongere wordt verstaan een persoon met de leeftijd van 18 tot 28 jaar. Wanneer u als verhuurder zo’n jongerencontract wilt sluiten, bent u verplicht in de huurovereenkomst op te nemen dat de woning na beëindiging van de huurovereenkomst opnieuw aan een jongere zal worden verhuurd. Een student of promovendi wordt na de huurbeëindiging met een jongere gelijkgesteld. Dit betekent dat u de woning in plaats van aan een jongere ook aan een student of promovendi mag verhuren. Wanneer u de huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik opzegt, hoeft u niet voor vervangende woonruimte te zorgen.

Grote gezinnen

Omdat het voor gezinnen bestaande uit 8 of meer personen vaak lastig is om een huurwoning te vinden, heeft de overheid ook voor deze groep mensen een uitzondering gemaakt op de huurbescherming. Ook in de hier gesloten huurovereenkomsten moet specifiek worden opgenomen dat de huurwoning bestemd is voor een groot gezin. Na het aangaan van de huurovereenkomst moeten er minimaal vijf personen op het adres blijven wonen. Als verhuurder bent u bevoegd om ieder jaar aan uw huurder een afschrift van de gegevens uit de basisregistratie  personen te vragen waaruit volgt dat het huishouden uit minimaal vijf personen bestaat.

Indien er niet meer aan het criterium van een groot gezin wordt voldaan, kunt u de huurovereenkomst wegens dringende reden opzeggen. Echter zal u als verhuurder in dat geval wel moeten aantonen dat de huurder een andere passende woonruimte kan krijgen. Dit brengt voor u dan ook een risico met zich mee.

Vakantiewoning

Een duidelijk voorbeeld van een huurovereenkomst van tijdelijke aard is de huurovereenkomst voor een vakantiewoning. De huurovereenkomst voor een vakantiewoning wordt voor korte duur gesloten. Het zou ongewenst zijn wanneer u een vakantiewoning aan iemand verhuurt en de huurder zich na de geboekte huurperiode op de huurbescherming zou beroepen. De wetgever heeft dit willen voorkomen en daarom hoeft deze huurovereenkomst niet te worden opgezegd.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een ‘bijzondere’ huurovereenkomst voor woonruimte of heeft u vragen over een door u gesloten huurovereenkomst, neem dan contact op met Van Kooten Advocaten.

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

Lianne van Kooten – de Jong is gespecialiseerd in het huurrecht. Zij staat zowel huurders als verhuurders bij in procedures bij de kantonrechter en het gerechtshof. Daarnaast stelt zij huurovereenkomsten op en houdt zij daarbij rekening met uw wensen. Heeft u vragen, dan kunt u vrijblijvend contact met haar opnemen om uw zaak met haar te bespreken via 030-2877000.

deel: