Print deze pagina

14 januari 2019

Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer heeft de eerste twee jaar dat hij ziek is recht op doorbetaling van zijn loon.  Met name door kleine werkgevers wordt deze verplichting als zwaar ervaren. Minister Koolmees heeft op 20 december 2018 verschillende maatregelen gepresenteerd om de (kleine) werkgever tegemoet te komen. Enkele maatregelen zijn de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering  en de loondoorbetalingskorting.

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering  

Er gelden veel verplichtingen voor een werkgever die een zieke werknemer in dienst heeft. Naast de loondoorbetalingsplicht, gelden ook diverse re-integratieverplichtingen. Wanneer een werkgever niet voldoet aan zijn re-integratieverplichting loopt hij het risico op een loonsanctie van het UWV. Vanaf 1 januari 2020 kan de werkgever een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering afsluiten. Deze verzekering is ‘Poortwachterproof’. Dit brengt met zich mee dat als de werkgever de door de bedrijfsarts en door de verzekeraar gegeven adviezen opvolgt, de verzekeraar een eventuele loonsanctie van het UWV vergoedt.

Loondoorbetalingskorting

Daarnaast ontvangen werkgevers met ingang van 2021 een tegemoetkoming voor de kosten die zij hebben voor het doorbetalen van zieke werknemers. Deze tegemoetkoming krijgen de werkgevers via een ‘loondoorbetalingskorting’ op de premieheffing. Deze korting is een vast bedrag voor alle werkgevers.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: