Print deze pagina

6 september 2018

Inleveren leaseauto bij arbeidsongeschiktheid

De Rechtbank Midden-Nederland moest beoordelen of de werknemer – ondanks dat hij  arbeidsongeschikt is – gebruik mag blijven maken van de door de werkgever ter beschikking gestelde leaseauto, tankpas en telefoon.

Wat was er aan de hand?

De werknemer maakt sinds zijn indiensttreding gebruik van de door de werkgever ter beschikking gestelde bedrijfsauto, tankpas en mobiele telefoon. Op enig moment wordt de werknemer arbeidsongeschikt en vraagt de werkgever aan de werknemer zijn auto, tankpas en mobiele telefoon terug te geven. Volgens de werkgever volgt uit de cao dat de door de werkgever ter beschikking gestelde goederen terug moeten worden gegeven als deze niet meer nodig zijn of wanneer de werkgever om teruggave verzoekt. Nu de werknemer arbeidsongeschikt is, heeft hij immers de auto en mobiele telefoon niet meer nodig.

De werknemer weigert de spullen in te leveren. Vervolgens blokkeert de werkgever de tankpas en mobiele telefoon van de werknemer. Ook de leaseauto van de werknemer wordt meegenomen.

Arbeidsvoorwaarden

De werknemer maakt al 16 jaar zowel privé als zakelijk gebruik van de auto van de zaak. Later kwam daar het gebruik van de mobiele telefoon bij. Door dit bestendige gebruik mocht de werknemer er vanuit gaan dat het gebruik van deze zaken een arbeidsvoorwaarde was. Zeker omdat het binnen de arbeidsrelatie met de werkgever nooit anders is geweest. De werknemer hoefde er dan ook niet vanuit te gaan dat hij op enkel verzoek van de werkgever onmiddellijk deze spullen moest inleveren.

Volgens de kantonrechter was dit mogelijk anders geweest als de werkgever voorwaarden aan het gebruik van de auto, tankpas en mobiele telefoon had verbonden. Dit had de werkgever bijvoorbeeld kunnen doen door in de arbeidsovereenkomst op te nemen onder welke voorwaarde de spullen moeten worden ingeleverd.

Eenzijdige wijziging

Omdat het gebruik van de auto, tankpas en mobiele telefoon als arbeidsvoorwaarden worden gezien, is het de vraag of de werkgever de arbeidsovereenkomst eenzijdig mocht wijzigen. Immers het inleveren van de spullen is een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarde. Er is geen eenzijdig wijzigingsbeding overeengekomen. Onder omstandigheden kan van een werknemer toch worden verlangd dat de arbeidsvoorwaarde wordt gewijzigd.

De werkgever voert aan dat hij de auto nodig had in verband met de overname van een koeriersbedrijf. Bovendien had de werknemer de auto niet meer nodig voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Hij zat immers thuis. Deze omstandigheden rechtvaardigen een wijziging van de arbeidsvoorwaarde niet, aldus de kantonrechter. De werknemer was namelijk niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Hij zou dus op enig moment moeten gaan re-integreren en de auto, tankpas en telefoon weer gebruiken. Daarnaast wordt de auto ook voor privédoeleinden gebruikt. Dat is de werknemer tijdens zijn afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid blijven doen.

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever de arbeidsvoorwaarde niet eenzijdig had mogen wijzen. Kortom, de werkgever mocht de auto, tankpas en telefoon niet per direct innemen.

Werkgevers opgelet!

Wees er als werkgever op bedacht dat het ter beschikking stellen van bijvoorbeeld een leaseauto of mobiele telefoon tot een overeengekomen arbeidsvoorwaarde kan leiden. Het is belangrijk dat u regels opstelt over het gebruik en het inleveren van de bedrijfseigendommen die u ter beschikking stelt. Hierdoor is het voor de werknemer ook vooraf duidelijk in welke situaties hij uw bedrijfseigendommen moet inleveren.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: