Print deze pagina

12 oktober 2018

Huur of bruikleen?

Een verschil tussen bruikleen en huur is de tegenprestatie. Zo is er sprake van een huurovereenkomst als de huurder zich verbindt aan een tegenprestatie. Bij de bruikleenovereenkomst is er geen sprake van een tegenprestatie. Het gehuurde wordt namelijk om niet in gebruik gegeven. De kwalificatie van de overeenkomst is relevant, omdat de huurder meer bescherming geniet. De Rechtbank Gelderland moest beoordelen of de overeenkomst voor de kantine van een sporthal een bruikleenovereenkomst of huurovereenkomst was.

Overeenkomst partijen

De gemeente Heerde is eigenaar van een sporthal. De kantine wordt door gedaagde geëxploiteerd. Partijen hebben hun afspraken vastgelegd in een contract met de kop ‘Huurovereenkomst’. Daarin is geregeld dat het de bedoeling van partijen is de kantine in de sporthal aan gedaagde te verhuren. De huurprijs bedraagt één gulden per jaar.

Bedoeling van partijen

Bij de beantwoording van de vraag hoe de overeenkomst moet worden gekwalificeerd is niet doorslaggevend hoe de contractuele relatie is betiteld. Dat de overeenkomst in dit geval is betiteld als huurovereenkomst is dus onvoldoende. Het gaat erom wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond.

In de overeenkomst tussen de gemeente en gedaagde staat in de overwegingen de bedoeling gegeven, namelijk het verhuren van de kantine. Daarnaast wordt er in de overeenkomst telkens over huur gesproken. Bovendien is er sprake van een tegenprestatie. Deze tegenprestatie bestaat uit de symbolische één gulden per jaar, maar ook het zorg dragen voor de exploitatie van de kantine. Gedaagde heeft hiervoor zijn eigen kantine opgegeven. Ook heeft hij hiervoor de nodige veranderingen in de tennishal doorgevoerd. De exploitatie van de kantine is bovendien niet kostendekkend. Alles meewegende oordeelt de rechtbank dat er sprake is van een huurovereenkomst tussen partijen.

Wat betekent dit voor u?

Wanneer u een ruimte aan een ander in gebruik geeft, is het belangrijk om stil te staan bij de kwalificatie van de overeenkomst. Een huurovereenkomst brengt namelijk andere verplichtingen met zich mee dan bij een bruikleenovereenkomst. Daarnaast is het belangrijk dat u de bedoeling van partijen goed in het contract vastlegt, voor het geval er naderhand een geschil over ontstaat. Van Kooten Advocaten kan u hierbij helpen.

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

deel: