Print deze pagina

3 maart 2015

HR: OM niet-ontvankelijk bij ASP

De Hoge Raad heeft op 3 maart 2015 geoordeeld dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk is wanneer aan de verdachte tevens een alcoholslotprogramma is opgelegd. Dit blijkt uit een nieuwbericht op de website van de Hoge Raad en de gepubliceerde uitspraak inzake de cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad deed deze uitspraak  in een strafzaak inzake cassatie van het OM tegen een arresten het Gerechtshof Den Haag. De gerechtshoven Den Haag, Arnhem-Leeuwarden en Amsterdam verklaarden in zaken betreffende rijden onder invloed het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging, omdat aan de betrokkenen door het CBR reeds een alcoholslotprogramma was opgelegd. Het Openbaar Ministerie stelde beroep in cassatie in tegen deze arresten. De Advocaat-Generaal adviseerde eerder al tot tot cassatie. De Hoge Raad acht strafrechtelijke vervolging voor rijden onder invloed indien tevens een alcoholslotprogramma aan de verdachte is opgelegd in strijd met de goede procesorde. Op deze grond oordeelt de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk is in zijn vervolging juist. Ik verwijs u tevens naar de eerdere nieuwsberichten hierover:‘Aankondiging uitspraken HR en RvS inzake ASP’,  ‘OM niet-ontvankelijk na alcoholslot’,‘OM niet-ontvankelijk na alcoholslot II’ en ‘Conclusie AG inzake ASP: OM niet-ontvankelijk’.

Gevolgen arrest: geen herziening!

De Hoge Raad merkt op dat in strafzaken die inmiddels zijn afgedaan met een onherroepelijke veroordeling geen herziening mogelijk is.

Indien uw strafzaak nog niet (onherroepelijk) is afgedaan, zal de rechtbank en/of het gerechtshof indien sprake is van ‘hetzelfde feit’ het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaren. Wordt u strafrechtelijk vervolgd en is uw zaak nog niet (onherroepelijk) afgedaan? Neem dan  contact op met de heer mr. G. (Gerrit) van den Brink.

Uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft op 4 maart 2015 eveneens uitspraak gedaan over het alcoholslotprogramma. Zie hiervoor ons nieuwsbericht: ‘RvS: CBR mag geen ASP meer opleggen’.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

Gerrit van den Brink is gespecialiseerd in het strafrecht. Heeft u vragen, neem dan vrijblijvend contact met hem op om uw zaak met hem te bespreken via 030-2877000.

deel: