Print deze pagina

19 februari 2016

Alcoholslot definitief van de baan!

Minister Van der Steur heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheid het alcoholslot via het strafrecht in te voeren. Op 18 februari 2016 heeft Minister Van der Steur bekendgemaakt dat het alcoholslotprogramma niet in het strafrecht wordt ingevoerd. 

Onderzoek

Uit het onderzoek zou blijken dat het alcoholslotprogramma in het strafrecht minder snel zal worden opgelegd. Het alcoholslot biedt in dat geval nog weinig meerwaarde naast de bestaande instrumenten om het rijden onder invloed aan te pakken. De minister verwacht dat zonder het alcoholslot eerder een langere en/of onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid zal worden opgelegd. Daarnaast zal een Educatieve Maatregel Alcohol of een onderzoek alcohol worden opgelegd. 

Einde alcoholslotprogramma

Het alcoholslot werd op 1 december 2011 ingevoerd. Al snel bleken er de nodige technische problemen te zijn met het alcoholslot. Ook ontstond er discussie over het alcoholslot voor vrachtwagenchauffeurs, aangezien het niet mogelijk was het ook in te bouwen in vrachtwagens. Op 3 en 4 maart 2015 hebben de Hoge Raad en de Raad van State uitspraken gedaan betreffende het alcoholslotprogramma. De Hoge Raad oordeelde dat naast oplegging van het alcoholslotprogramma A geen strafrechtelijke vervolging mocht plaatsvinden. De Raad van State verklaarde de regeling op grond waarvan het alcoholslotprogramma A kon worden opgelegd onverbindend. Dit betekende dat het alcoholslotprogramma sinds 4 maart 2015 niet meer kon worden opgelegd in het bestuursrecht. Met de brief van 18 februari 2016 is duideljk dat het alcoholslotprogramma Aniet in het strafrecht zal worden ingevoerd. Daarmee lijkt het alcoholslotprogramma definitief van de baan.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

Gerrit van den Brink is gespecialiseerd in het strafrecht. Hij kan u bijstaan in een strafrechtelijke procedure. Heeft u vragen, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met hem opnemen om uw zaak met hem te bespreken via 030-2877000.

deel: