Print deze pagina

12 oktober 2018

Herstel kapotte ruit door verhuurder?

De verhuurder van een huurwoning is in beginsel verplicht om gebreken aan de woning te herstellen. Maar wat nou als er tussen partijen in de huurovereenkomst afwijkende afspraken worden gemaakt? Dit was het geval in de uitspraak van de Kantonrechter Rotterdam d.d. 21 september 2018. De kantonrechter beoordeelt in deze uitspraak of een gebroken ruit door de verhuurder moet worden hersteld.

Wat was er aan de hand?

De huurovereenkomst voor de woning van huurder bepaalt: “Huurder is verplicht een glasverzekering af te sluiten op het gehuurde. De kosten van vervanging van ruiten zijn te allen tijde voor rekening van huurder”. Het raam van huurder raakt door stormachtig weer beschadigd. De huurder vordert herstel van het raam door de verhuurder.

De verhuurder beroept zich op voornoemde bepaling in de huurovereenkomst. Zij kan op grond van deze bepaling niet aansprakelijk worden gehouden voor de kapotte ruit. De huurder had namelijk zelf een glasverzekering moeten afsluiten. Blijkbaar is dit niet gebeurd.
Daarnaast zou de ruit zijn beschadigd door spullen die de huurder op het balkon had laten staan. De spullen zijn door de storm tegen het raam gewaaid.

Wie moet er betalen?

Op grond van artikel 7:217 BW komen de kosten van kleine reparaties in beginsel voor rekening van de huurder. Het Besluit kleine herstellingen somt op welke gebreken hieronder vallen. Partijen mogen hiervan niet ten nadele van de huurder afwijken.

Het Besluit kleine herstellingen bepaalt dat het vervangen van beschadigde ruiten een kleine herstelling is, mits daar geen noemenswaardige kosten aan zijn verbonden. In de huurovereenkomst is opgenomen dat de huurder de kosten voor de vervanging van ruiten draagt. Maar daarin is niet de beperking ten aanzien van de daaraan verbonden kosten opgenomen. Daarmee wordt er met deze bepaling dus ten nadele van het Besluit kleine herstelling afgeweken. Dit heeft tot gevolg dat de verhuurder in beginsel gehouden is om de ruit op haar kosten te herstellen, aldus de kantonrechter. Of de huurder een glasverzekering heeft afgesloten is daarom niet meer relevant.

Eigen schuld

Volgens de verhuurder is de kapotte ruit door eigen schuld van de huurder ontstaan. De huurder betwist dit. Er stonden helemaal geen spullen van haar op het balkon. Het is aan de verhuurder om te bewijzen dat de ruit door de eigen schuld van de huurder is ontstaan. Dit heeft zij niet gedaan. Het beroep op eigen schuld slaagt dan ook niet.

De kantonrechter oordeelt dan ook dat de verhuurder de kapotte ruit op haar kosten moet herstellen.

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

Lianne van Kooten – de Jong is gespecialiseerd in het huurrecht. Zij stelt huurovereenkomsten op en houdt hierbij rekening met uw wensen. Daarnaast kan zij u bijstaan in een huurgeschil bij de kantonrechter of het hof. Heeft u vragen, dan kunt u vrijblijvend contact met haar opnemen om uw zaak met haar te bespreken via 030-2877000.

deel: