Print deze pagina

19 april 2019

Ontruimen door gebruik huurwoning door anderen

Huurder en verhuurder zijn in de huurovereenkomst overeengekomen dat het gehuurde uitsluitend is bestemd om gebruikt te worden als woonruimte ten behoeve van de huurder. Daarnaast is in de huurovereenkomst afgesproken dat onderhuur, zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder, niet is toegestaan.

De huurder laat ook derden in de woning verblijven. Zo laat de huurder de door hem ingeschakelde werknemers gedurende een langere periode overnachten. De huurder handelt hiermee in strijd met de huurovereenkomst. De verhuurder ontbindt daarom de huurovereenkomst.

Volgens de huurder heeft hij voordat hij de huurovereenkomst aanging wel tegen de verhuurder gezegd dat de woning ook door zijn werknemers gebruikt zouden worden. De verhuurder zou hiermee hebben ingestemd. De verhuurder ontkent dit. De huurder onderbouwt deze stelling verder ook niet.

De kantonrechter in de Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de verhuurder voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de huurder de woning niet uitsluitend voor zichzelf gebruikt. De huurder moet de woning dan ook ontruimen.

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

deel: