Print deze pagina

7 mei 2018

Contract niet verlengd wegens zwangerschap

Op grond van diverse internationale verdragen is het verboden om zwangere vrouwen bij hun arbeid te discrimineren. Ook verschillende Nederlandse wetten regelen het verbod op discrimineren van vrouwen vanwege het feit dat ze zwanger zijn. Toch komt discriminatie van zwangere vrouwen in Nederland nog steeds voor.

Dit overkwam ook werkneemster Samantha. Samantha had een arbeidsovereenkomst voor zes maanden en ontving van haar leidinggevende het volgende WhatsApp bericht:

Samantha, er is besloten in overleg met Hans en Dennis om jouw contract niet te verlengen. De reden hiervoor is jouw zwangerschap, door jouw zwangerschap zou je 17 weken uit de roulatie zijn. Deze kosten kunnen als groep niet voor onze rekening nemen. (dont shoot the messenger)

Vervolgens ontvangt Samantha een brief van haar werkgever dat het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst niets met haar zwangerschap te maken zou hebben. Het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst zou te maken hebben met de terugloop van haar werkzaamheden.

Discriminatie = ernstig verwijtbaar handelen

Samantha gelooft er niks van en verzoekt de kantonrechter haar werkgever te veroordelen een billijke vergoeding aan haar te betalen. Artikel 7:673 lid 9 sub b BW bepaalt dat de kantonrechter een billijke vergoeding kan toekennen als het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Het WhatsApp bericht van de leidinggevende van Samantha doet vermoeden dat de arbeidsovereenkomst van Samantha is beëindigd, omdat zij zwanger is. Dit WhatsApp bericht heeft een discriminatoir karakter. Volgens de kantonrechter is de zwangerschap in ieder geval een reden geweest voor het beëindigen van het arbeidscontract. Dit moet worden aangemerkt als ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Hoogte billijke vergoeding

De kantonrechter neemt bij de beoordeling van de hoogte van de billijke vergoeding als uitgangspunt dat het recht op gelijke behandeling een belangrijk grondrecht is. Mannen en vrouwen moeten op de arbeidsmarkt dezelfde kansen krijgen. Gelet op het feit dat zowel op Nederlands als op Europees niveau veel waarde wordt gehecht aan het bestrijden van discriminatie, moet de billijke vergoeding enerzijds een afschrikwekkend effect hebben. Anderzijds brengt het afschrikwekkend effect van de vergoeding ook niet met zich mee dat de vergoeding verder dient te strekken dan de schade die door de benadeelde is geleden.

Gelet op de ernst van het verwijt dat aan de werkgever kan worden gemaakt en de persoonlijke situatie van Samantha die tijdens haar zwangerschap een dergelijke behandeling door de werkgever niet behoefde te tolereren, wijst de kantonrechter een billijke vergoeding van € 3.000,- bruto toe.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: