Print deze pagina

13 augustus 2018

Cameratoezicht onder de AVG

Als ondernemer mag u niet zomaar camera’s in en rondom uw bedrijf ophangen. Dit heeft te maken met de inbreuk op privacy van bijvoorbeeld uw werknemers en klanten. In deze blog zal ik uitleggen aan welke voorwaarden cameratoezicht moet voldoen.

AVG

Het vastleggen van uw werknemers, bezoekers of klanten op beeld, valt onder het verwerken van persoonsgegevens. U moet als ondernemer dan ook aan de voorwaarden die de AVG daaraan stelt, voldoen. Bovendien gelden er extra strenge eisen, omdat het gaat om bijzondere persoonsgegevens.

Rechtsgrond

U mag alleen camera’s in uw bedrijf ophangen indien u daar een rechtsgrond voor heeft. Een rechtsgrond zou kunnen zijn, het hebben van een gerechtvaardigd belang om diefstal op te sporen. Wanneer u bijvoorbeeld vermoedt dat uw werknemer geld uit de kassa steelt, kunt u een camera gericht op de kassa ophangen.

Een ander gerechtvaardigd belang van camera’s in of rondom uw bedrijf kan zijn het beschermen van uw werknemers, klanten en bezoekers. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een benzinestation. Door cameratoezicht kan mogelijk een (gewelddadige) overval voorkomen worden, waardoor werknemers en bezoekers van het benzinestation worden beschermd.

Noodzakelijk

U moet echter niet te snel een camera ophangen. Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn. U moet dus eerst nagaan of u niet op een andere manier de werknemer op bijvoorbeeld diefstal kan betrappen of beschermen. Bij diefstal moet er ook een redelijk vermoeden zijn dat een werknemer bedrijfseigendommen of geld van de werkgever steelt.

Privacy werknemer

Als werkgever zal u een afweging moeten maken van de belangen en rechten van de werknemers en uw eigen belang. De privacy van de werknemers brengt in principe met zich mee dat de camera’s voor het opsporen van de diefstal slechts tijdelijk mogen worden opgehangen. Wanneer de werkgever erachter is wie de persoon is die van hem heeft gestolen, moeten de camera’s worden weggehaald. Het gerechtvaardigd belang om diefstal op te sporen, is namelijk komen te vervallen. Daarnaast is het niet de bedoeling dat in het hele gebouw camera’s worden opgehangen. Een camera moet alleen zijn gericht op – in het voorbeeld van de diefstal van de kassa – op de kassa. Het spreekt voor zich dat op bepaalde plekken – zoals de wc – geen camera’s opgehangen mogen worden. Dit zou een te grote inbreuk op de privacy van de werknemer zijn en deze beelden zijn ook niet relevant voor het opsporen van diefstal.

Bij bescherming van uw bezoekers en klanten zult u de belangen van hen tegen uw belang moeten afwegen. Ook hierbij zal moeten worden nagedacht over de plek en de duur van het cameratoezicht. Cameratoezicht in een koffieruimte is niet nodig als het cameratoezicht is bedoeld voor het voorkomen van een (gewelddadige) overval. Camera’s zullen in dat geval eerder bij de ingang en/of de kassa worden geplaatst.

Informatieplicht

Uw werknemers dienen zowel vooraf als achteraf te worden geïnformeerd over het cameratoezicht. U kunt aan deze informatieplicht voldoen door in uw privacy beleid of personeelshandboek op te nemen dat bijvoorbeeld bij diefstal camera’s kunnen worden opgehangen. Laat de werknemers ook ondertekenen dat zij deze informatie hebben ontvangen. Hierdoor is het voor de werknemer vooraf duidelijk in welke situaties camera’s op de werkvloer geplaatst kunnen worden. Indien de dief is gepakt en de camera’s worden verwijderd, moet u uw werknemers informeren over de camera’s.

Bezoekers kunnen onder andere over het cameratoezicht worden geïnformeerd door een bordje bij de ingang op te hangen dat het bedrijfspand wordt beveiligd door camera’s. Hierdoor is het voor de bezoeker duidelijk dat er beveiligingscamera’s hangen.

Ondernemingsraad

Voor ondernemingen met een ondernemingsraad geldt een extra vereiste. Cameratoezicht is alleen toegestaan met instemming van de ondernemingsraad. U zal uw ondernemingsraad dan ook vooraf moeten informeren over uw plannen voor cameratoezicht en om de ondernemingsraad om toestemming moeten vragen.

DPIA

Indien u structureel, gedurende een langere periode cameratoezicht inzet of verborgen camera’s plaatst, zal u een data protection impact assessment (DPIA) moeten uitvoeren. Dit houdt in dat u voor het plaatsen van de camera’s de privacy risico’s van werknemers, klanten, bezoekers en andere betrokkenen in kaart moet brengen. Vervolgens dient u na te gaan hoe u deze risico’s kunt beperken en hiervoor maatregelen moeten treffen.

Camerabeelden wissen

De camerabeelden mogen niet te lang bewaard worden. U doet er daarom verstandig aan om de camerabeelden na maximaal vier weken te wissen. Indien op de camerabeelden bijvoorbeeld diefstal wordt vastgelegd, mogen de beelden worden bewaard totdat het geschil of de gerechtelijke procedure is afgehandeld.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: