Print deze pagina

15 oktober 2020

Een beëindigingsovereenkomst van uw werkgever ontvangen? Wat nu?

U heeft van uw werkgever een beëindigingsovereenkomst ontvangen. De werkgever geeft aan dat hij u als gevolg van de coronamaatregelen niet langer kan betalen. Dit is schrikken! Instemmen met een beëindigingsovereenkomst kan grote (financiële) gevolgen voor u hebben. Moet u met de beëindigingsovereenkomst instemmen? Welke gevolgen heeft instemmen met de beëindigingsovereenkomst? Waar moet u op letten?  Hieronder bespreek ik deze punten.

WW-uitkering

Een werknemer heeft geen recht meer op loon als de arbeidsovereenkomst eindigt. U komt mogelijk in aanmerking voor een WW-uitkering. U dient dan wel te voorkomen dat u verwijtbaar werkloos bent geworden. Oftewel het moet niet uw schuld zijn dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Het is dan ook belangrijk om hierover afspraken te maken in de beëindigingsovereenkomst. Zo kan in de beëindigingsovereenkomst worden opgenomen dat het initiatief van de beëindiging niet bij u maar bij uw werkgever ligt. Ook is het verstandig om in de beëindigingsovereenkomst vast te stellen dat er geen dringende reden aan de beëindiging ten grondslag ligt. Dit betekent dat u niet op staande voet bent ontslagen.

De beëindigingsovereenkomst speelt een belangrijke rol bij de beoordeling f u verwijtbaar werkloos bent door het UWV. Laat uw beëindigingsovereenkomst daarom altijd controleren door een advocaat. Een advocaat kan u wijzen op de risico’s van het aangaan van de beëindigingsovereenkomst.

Het is ook belangrijk om afspraken over de termijn dat uw arbeidsovereenkomst eindigt, vast te leggen in een beëindigingsovereenkomst. Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst moet een opzegtermijn in acht worden genomen. Ook het in acht nemen van de opzegtermijn is van belang voor het recht op een WW-uitkering. Dit recht gaat –  indien aan alle voorwaarden is voldaan – pas in nadat de opzegtermijn is verstreken.

Geen reden voor ontslag

Het komt vaak voor dat een werkgever een beëindigingsovereenkomst aan de werknemer aanbiedt, omdat de arbeidsovereenkomst niet via de kantonrechter of het UWV kan worden beëindigd. Dit kan een reden zijn om niet met de beëindigingsovereenkomst in te stemmen. Voordat u de beëindigingsovereenkomst ondertekent, is het belangrijk om u bewust van uw positie te zijn. Daarnaast kan het ook een reden zijn om over de inhoud van de beëindigingsovereenkomst te onderhandelen.

Vergoeding

Op grond van de wet heeft u bij beëindiging van uw arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van uw salaris en uw dienstjaren. De (transitie)vergoeding is vaak een belangrijk onderhandelpunt. Als u een goede positie heeft – bijvoorbeeld omdat er geen grond is om u te ontslaan – kunt u een hogere vergoeding vragen.

Naast de transitievergoeding kunt u ook andere vergoedingen afspreken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een outplacementvergoeding. Dan kunt u op kosten van uw werkgever een opleiding volgen.  Dit maakt u mogelijk aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt. Ook kunt u met uw werkgever een vergoeding voor uw kosten rechtsbijstand afspreken. Dan kunt u uw beëindigingsovereenkomst door een advocaat laten nakijken. Uw werkgever betaalt dan uw factuur.

Vakantiedagen

In mijn praktijk merk ik dat het uitbetalen van vakantiedagen ook vaak tot discussie tussen de werkgever en werknemer leidt. In principe dient uw werkgever uw vakantiedagen aan het einde van uw dienstverband uit te betalen. Vaak maken de werkgever en werknemer afspraken over een vrijstelling van de werkzaamheden. Er zijn werkgevers die dan vinden dat de werknemer zijn vakantiedagen moet opnemen om de periode dat de werknemer is vrijgesteld te overbruggen. U bent hiertoe echter niet verplicht.

Advies

Hierboven zijn enkele punten genoemd die belangrijk zijn om over na te denken voordat u de door uw werkgever aangeboden beëindigingsovereenkomst ondertekent. Er zijn echter nog meer punten die in de beëindigingsovereenkomst geregeld moeten/kunnen worden. Daarom raad ik u aan om de beëindigingsovereenkomst door een advocaat te laten beoordelen. U kunt hiervoor contact opnemen met Van Kooten Advocaten.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: