Print deze pagina

4 maart 2015

RvS: CBR mag geen ASP meer opleggen

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft besloten dat het CBR geen alcoholslotprogramma’s meer mag opleggen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van 4 maart 2015.

De Afdeling is van oordeel dat de minister bij de totstandkoming van het alcoholslotprogramma de mogelijke ingrijpende gevolgen van het programma niet afdoende heeft afgewogen. Het CBR kan bij de oplegging van het alcoholslotprogramma geen rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van degene aan wie het programma wordt opgelegd. Hierdoor wordt in een substantieel aantal gevallen degene aan wie het alcoholslotprogramma wordt opgelegd onevenredig benadeeld. Dit leidt volgens de Afdeling tot ongelijkheid en willekeur. Relevante omstandigheden leiden er namelijk toe dat het alcoholslotprogramma voor de een veel ernstigere gevolgen heeft dan voor de ander. De Afdeling heeft daarom de Regeling op grond waarvan het alcoholslotprogramma kon worden opgelegd, onverbindend verklaard. Dit leidt ertoe dat het CBR feitelijk op dit moment geen alcoholslotprogramma’s meer mag opleggen.

De Afdeling heeft in zijn uitspraak bepaald dat eerdere uitspraken die onherroepelijk zijn geworden op deze grond niet kunnen worden herzien. Ook is het CBR niet gehouden om de eerdere besluiten tot oplegging van een alcoholslotprogramma te heroverwegen. Het CBR kan echter wel besluiten een eerder besluit te heroverwegen.

Wat de consequenties van deze uitspraak zullen zijn, zal nog moeten blijken. De ministers van Justitie en Infrastructuur en Millieu hebben nog niet gereageerd op deze uitspraak en de eerdere uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelde gisteren dat strafrechtelijke vervolging niet meer mogelijk is voor rijden onder invloed als aan de verdachte reeds een alcoholslotprogramma is opgelegd.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

Gerrit van den Brink is gespecialiseerd in het strafrecht. Heeft u vragen, neem dan vrijblijvend contact met hem op om uw zaak met hem te bespreken via 030-2877000.

deel: