Print deze pagina

23 februari 2015

Aankondiging uitspraken HR en RvS inzake ASP

In de zaken betreffende het alcoholslotprogramma zal de Hoge Raad op dinsdag 3 maart a.s. om 12.30 uur uitspraak doen. Een dag later, op woensdag 4 maart, doet de Raad van State eveneens uitspraak inzake het alcoholslotprogramma. Dit blijkt uit nieuwsberichten op de website van de Hoge Raad en de website van de Raad van State.

De Hoge Raad zal op 3 maart a.s. uitspraak doen over de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in strafzaken inzake de cassatie van het OM tegen drie arresten van respectievelijk de gerechtshoven Den Haag, Arnhem-Leeuwarden en Amsterdam. De hoven verklaarden in zaken betreffende rijden onder invloed het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging, omdat aan de betrokkenen door het CBR reeds een alcoholslotprogramma was opgelegd. De Advocaat-Generaal heeft geadviseerd tot cassatie. Ik verwijs u naar de eerdere nieuwsberichten hierover: ‘OM niet-ontvankelijk na alcoholslot’‘OM niet-ontvankelijk na alcoholslot II’ en ‘Conclusie AG inzake ASP: OM niet-ontvankelijk’.

Ook de Raad van State zal een uitspraak doen over het alcoholslotprogramma. Dit betreft een bestuursrechtelijke zaak. De zaak waarin de Raad van State uitspraak zal doen gaat over een bezitter van een rijbewijs B die het rijbewijs nodig heeft voor zijn werk. Er is aan hem een alcoholslotprogramma opgelegd. In deze zaak heeft de Raad van State een aantal zeer kritische vragen aan het CBR gesteld.

Beide uitspraken zijn van groot belang voor de toekomst van het alcoholslotprogramma. In afwachting van de beide uitspraken worden alle strafzaken waarin aan de verdachte tevens bestuursrechtelijk een alcoholslotprogramma is opgelegd aangehouden. Dit geldt ook voor alle bestuursrechtelijke zaken waarin een alcoholslotprogramma is opgelegd. Ook worden er momenteel – gelet op de kritiek op het alcoholslotprogramma en de verwachtte uitspraak van de Raad van State – geen alcoholslotprogramma’s meer opgelegd. Bij brief van 12 december 2014 heeft de Minister de Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

Gerrit van den Brink is gespecialiseerd in het strafrecht. Heeft u vragen, neem dan vrijblijvend contact met hem op om uw zaak met hem te bespreken via 030-2877000.

deel: