Print deze pagina

10 mei 2018

Passende arbeid wordt bedongen arbeid

In 2000 is een werknemer voor 40 uur per week  als koerier bij de werkgever in dienst gekomen. De werknemer raakte in 2006 betrokken bij een verkeersongeval. Hierbij heeft de werknemer ernstig letsel opgelopen, waardoor hij niet meer als koerier kon werken. Er was wel ander werk dat de werknemer voor 20 uur per week kon verrichten. Met deze nieuwe werkzaamheden is de werknemer in 2009 gestart. In 2014 heeft de verzekeringsarts de werknemer onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt dat een verandering van de functionele mogelijkheden van de werknemer niet te verwachten valt. De werkgever biedt de werknemer daarom een arbeidsovereenkomst voor 20 uren per week aan  voor de aangepaste functie. De werknemer wil deze arbeidsovereenkomst niet ondertekenen.

Omvang arbeidsduur gelijk?

De werknemer wil weer 40 uur per week werken. Volgens de werknemer heeft hij namelijk een arbeidsovereenkomst van 400 uur per week. De omvang van het dienstverband zou niet zijn veranderd. De werkgever heeft nimmer aangegeven dat de aanpassing van het dienstverband permanent zou zijn. De werknemer blijft dus uitgaan van de huidige arbeidsovereenkomst die hij in 2000 heeft gesloten. Maar is dit wel terecht?

Gerechtvaardigd vertrouwen werkgever

Volgens de werkgever is er vanaf 2009 een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand gekomen. Deze arbeidsovereenkomst is voor werk voor 20 uur per week. De werknemer verricht inmiddels als vijf jaar de aangepaste werkzaamheden voor 20 uur per week. Het is dus de vraag of de werkgever hierdoor er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de arbeidsovereenkomst is gewijzigd in een arbeidsovereenkomst voor 20 uur per week.

Wijziging arbeidsovereenkomst

Deze vraag wordt door het gerechtshof bevestigend beantwoord. In 2009 heeft de werknemer ingestemd met het verrichten van de passende arbeid. Inmiddels heeft de werknemer deze passende arbeid al meer dan vijf jaar verricht. In 2014 heeft het UWV al geoordeeld dat de fysieke gesteldheid van de werknemer niet zou verbeteren. Er was dus al jaren geen sprake meer van re-integratie. Het hof komt daarom tot het oordeel dat in de periode tussen 2009 en 2014 bij de werkgever het gerechtvaardigd vertrouwen is ontstaan dat de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden.

Wat betekent dit voor u als werknemer?

Dit arrest laat zien dat passende arbeid ook bedongen arbeid kan worden. Of de arbeidsovereenkomst is gewijzigd hangt van verschillende omstandigheden af. U doet er daarom verstandig aan om dit goed in de gaten te houden en duidelijke afspraken met uw werkgever over de passende arbeid te maken.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: