Print deze pagina

4 januari 2019

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet uitgesteld

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet zou per 1 januari 2019 in werking treden. De wet heeft als doel om de regels voor de beslagvrije voet makkelijker te maken. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waarop de deurwaarder geen beslag mag leggen. Dit deel van het inkomen kan dan worden aangewend voor levensonderhoud. De inwerkingtreding van de wet is echter uitgesteld.

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet regelt onder andere dat het UWV en de Belastingdienst voortaan de gegevens die van belang zijn voor het berekenen van de beslagvrije voet aanleveren. Op dit moment moet de schuldenaar zelf informatie aan de deurwaarder leveren om de beslagvrije voet goed berekend te krijgen. De informatie-uitwisseling tussen enerzijds het UWV en de Belastingdienst en anderzijds de deurwaarder brengt diverse ICT-aanpassingen mee. Deze ICT-aanpassingen zijn nog niet afgerond. Daarom kan de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet nog niet in werking treden.

Het is nog onduidelijk wanneer de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet wel in werking treedt.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: