Print deze pagina

26 mei 2013

Werkgevers opgelet: aanzegplicht per 1 juli 2014!

Wet Werk en Zekerheid

Op 18 februari 2014 werd het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer stemt waarschijnlijk op korte termijn met het wetsvoorstel in.

De Wet Werk en Zekerheid betekent wijzigingen betekent grote veranderingen in het arbeidsrecht en het ontslagrecht die voor een gedeelte al per 1 juli 2014 in werking treden. Het is belangrijk uw personeelsbeleid en contracten daarop af te stemmen.

Een van de wijzigingen, de introductie van de aanzegplicht, licht ik graag toe.

Aanzegplicht

Voor arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer gaat een aanzegverplichting voor u als werkgever gelden. Deze aanzegplicht houdt in dat uminimaal één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt, uw werknemer schriftelijk moet informeren of u de arbeidsovereenkomst wel of niet voortzet en zo ja, onder welke voorwaarden.

Vermeldt u niet onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, dan wordt de arbeidsovereenkomst op dezelfde voorwaarden voortgezet.

Doet u de aanzegging niet, dan betaalt u een vergoeding van één maandloon aan uw werknemer. Doet u de aanzegging te laat, dan betaalt u die vergoeding naar rato. Dit geldt ook als u de arbeidsovereenkomst wel wilt voortzetten.

De aanzegplicht geldt voor alle opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. De werknemer moet zelf uiterlijk binnen twee maanden na de einddatum van de tijdelijke arbeidsovereenkomst aanspraak maken op de vergoeding.

Er zijn enkele uitzonderingen op de aanzegplicht. Indien u bijvoorbeeld met uw werknemer een opzegtermijn bent overeengekomen, sprake is van uitzendwerk of het einde van de arbeidsovereenkomst niet kalendermatig is bepaald, geldt de aanzegplicht niet.

Let op! De aanzegplicht geldt voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten die eindigen vanaf 1 augustus 2014. U dient dus voor 1 juli 2014 aan te zeggen indien er binnen uw bedrijf overeenkomsten per 1 augustus 2014 van rechtswege eindigen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Van Kooten Advocaten via het contactformulier of via telefoonnummer 0348 – 47 50 93.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: