Print deze pagina

19 juni 2014

Weigeren passende arbeid = volledige loonstop

Geruime tijd bestond er discussie over de vraag of werkgevers het volledige loon mochten stopzetten als een arbeidsongeschikte werknemer ten onrechte weigerde passende werkzaamheden te verrichten, terwijl de bedrijfsarts de werknemer hiertoe wel in staat acht. Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde bijvoorbeeld dat de loonstop alleen betrekking mocht hebben op het loon over de uren die de werknemer onterecht geen passende arbeid verricht had, terwijl het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden daarentegen van oordeel was dat het loon volledig stopgezet mocht worden.

In een recente zaak over deze kwestie, stelde de kantonrechter Midden-Nederland, locatie Utrecht enkele prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Op 6 juni 2014 gaf de Hoge Raad uitsluitsel; de loonstop ziet op het volledige loon.

Werkgevers hebben daarmee met de loonstop een krachtig middel in handen ten aanzien van de arbeidsongeschikte werknemer die ten onrechte weigert passende werkzaamheden te verrichten.

 

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

Marion Overmars is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij staat zowel werkgevers als werknemers bij in procedures bij de kantonrechter en het gerechtshof. Daarnaast adviseert zij over loonsancties. Heeft u vragen, dan kunt u vrijblijvend contact met haar opnemen om uw zaak met haar te bespreken via 030-2877000.

deel: