Print deze pagina

3 februari 2013

Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandsverzekerden

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 7 november 2013 bepaald dat rechtsbijstandverzekeraars de mogelijkheid om zelf een advocaat te kiezen in beginsel niet aan hun verzekerden mogen onthouden. Het ging in deze zaak om een situatie waarbij het wettelijk niet verplicht was zich te laten bijstaan door een advocaat. De rechtsbijstandverzekeraar meende dat de verzekerde in een dergelijk geval geen vrije advocaatkeuze toekomt. Het Hof oordeelt anders: iedereen die zich voor rechtsbijstaand verzekerd heeft, heeft in beginsel het recht zelf een advocaat te kiezen. De Hoge Raad heeft deze uitspraak op 21 februari 2014 bevestigd.

Gevolgen voor u?

Hebt u een rechtsbijstandverzekering en wilt u zich laten bijstaan door Van Kooten Advocaten?  Door de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan dat. De kosten van de advocaat worden in dat geval betaald door uw rechtsbijstandsverzekeraar. Neem contact met ons kantoor op om na te gaan of de uitspraak van het Hof ook op uw situatie van toepassing is. Ons kantoor gaat na of uw zaak aan ons kantoor kan worden uitbesteed en regelt de eventuele uitbesteding met uw verzekeraar.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. G. van den Brink via het contactformulier of telefonisch via 030-2877000.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: