Print deze pagina

13 maart 2019

Let op vervaltermijnen!

Het arbeidsrecht kent verschillende vervaltermijnen. Zo moet een werknemer binnen twee maanden nadat zijn arbeidsovereenkomst is beëindigd het ontslag aanvechten. Doet hij dit niet op tijd, dan komt het ontslag vast te staan. Het belang om deze vervaltermijnen in het oog te houden is dus groot. Toch gaat dit nog steeds niet altijd goed. Zo ook bij de werknemer waarover het Gerechtshof Amsterdam moest beslissen.

Opzegging of niet?

Partijen zijn een arbeidsovereenkomst met een proeftijd van één maand overeengekomen. De werkneemster woont op dat moment nog in het buitenland. De werkneemster zou per 1 mei 2019 voor de duur van twaalf maanden bij de werkgever in dienst treden. Op 28 april 2018 stuurt de werkgever de werkneemster een e-mail dat hij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Hij noemt hierbij als reden dat hij het loon van werkneemster niet kan betalen. De werkgever stelt voor om een afspraak te maken om over een nieuwe arbeidsovereenkomst met een latere ingangsdatum te spreken. De werkneemster reageert hierop met de mededeling dat zij uitkijkt naar een nieuwe arbeidsovereenkomst.

Vervolgens vordert de werkneemster het achterstallig loon met ingang van mei 2018. Volgens werkneemster geldt er een arbeidsovereenkomst tussen partijen en heeft zij op grond van deze arbeidsovereenkomst recht op loon. De werkgever is het hier niet mee eens, omdat de arbeidsovereenkomst volgens hem is opgezegd.

Het gerechtshof is van oordeel dat de e-mail van de werkgever van 28 april 2018 moet worden aangemerkt als een opzegging van de arbeidsovereenkomst. De werkgever geeft daarin letterlijk aan dat hij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen.  Ook de reden voor de opzegging is duidelijk medegedeeld. De werkneemster had de e-mail van de werkgever dan ook redelijkerwijze als een opzegging moeten begrijpen.

Te laat

Het door werkneemster ingesteld verzoekschrift strekt tot betaling van achterstallig loon en wedertewerkstelling. Het strekt dus niet tot vernietiging van de opzegging. Inmiddels was de vervaltermijn van twee maanden om tegen de opzegging op te komen (ruimschoots) verstreken. Dit heeft als gevolg dat de werkneemster niets meer tegen de opzegging kan doen. Er moet dus van worden uitgegaan dat het ontslag geldig is gegeven. De arbeidsovereenkomst is dan ook beëindigd. Werkgever is geen loon aan werkneemster verschuldigd.

Opgelet!

Kom direct in actie wanneer u twijfelt of u een brief of e-mail van de werkgever moet interpreteren als een opzegging. Schakel tijdig een advocaat in om te voorkomen dat u een vervaltermijn laat verstrijken.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: