Print deze pagina

16 september 2014

Bevallingsverlof vaders en uitbreiding zorgverlof

Het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden is door Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangevuld met betrekking tot het bevallingsverlof en zorgverlof.

Het voorstel wil het mogelijk maken dat het bevallingsverlof van de moeder aan de vader wordt overgedragen als de moeder overlijdt bij de geboorte van een kind. Ook wordt bij langdurige ziekenhuisopname van een pasgeboren kind een verlenging van het bevallingsverlof van de moeder beoogd.

Verder regelt het wetsvoorstel voortaan een recht op zorgverlof voor een werknemer die naast zijn werk tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt.

Doel van het wetsvoorstel is dat in onderling overleg tussen werkgever en werknemer flexibeler gebruik kan worden gemaakt van verlofmogelijkheden en het aanpassen van de arbeidstijden. Hierdoor kunnen werk en privé beter gecombineerd worden. Het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Tweede Kamer.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: