Print deze pagina

22 augustus 2012

Verhaalsbijdrage

Gemeenten verhalen steeds vaker kinderalimentatie op vaders die hun kind niet erkend hebben. Gemeenten gaan daarbij af op de verklaring van de moeder. Wat te doen als je niet de vader bent of daar sterk aan twijfelt en de gemeente vordert een verhaalsbijdrage?

Wanneer vordert een gemeente een verhaalsbijdrage?

Stel, een alleenstaande moeder met 2 kinderen ontvangt een WWB-uitkering (bijstandsuitkering). Zij is gehuwd geweest, maar er is nooit vastgesteld dat haar ex-echtgenoot kinder- en partneralimentatie aan haar moet betalen.

De gemeente betaalt maandelijks de WWB-uitkering aan de moeder. Vervolgens gaat de gemeente bekijken of de ex-echtgenoot niet in staat is voor zijn kinderen en ex-echtgenote te betalen. Ofwel, de gemeente gaat onderzoeken of (een gedeelte van) de WWB-uitkering op de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot verhaalt kan worden. Om dit te onderzoeken wordt vaak aan de onderhoudsplichtige een brief gestuurd met het verzoek om financiële gegevens in te leveren, zodat bekeken kan worden of de onderhoudsplichtige voldoende inkomen heeft om een bijdrage te kunnen betalen.

Wanneer is een verhaalsbijdrage verschuldigd?

Een verhaalsbijdrage is verschuldigd als er sprake is van een onderhoudsverplichting, zoals de onderhoudsverplichting van ouders voor hun (minderjarige) kinderen of die tussen ex-echtgenoten.

Bij de onderhoudsverplichting van ouders voor hun kinderen geldt dat een vader alleen verplicht is een bijdrage te leveren in de verzorging en opvoeding van het kind als deze de verwekker is. Het verwekkerschap blijkt doorgaans uit de erkenning van een kind door de vader. Dit wordt op de geboorteakte vermeld. Registratie van het vaderschap geschied alleen automatisch als de ouders getrouwd zijn. Zijn de ouders niet getrouwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap, dan moet de moeder toestemming geven aan de vader om het kind te erkennen. In sommige situaties wordt een kind niet erkend en staat op de geboorteakte alleen de moeder vermeld. Het kind heeft dan in juridische zin geen vader. In principe is er dan ook geen onderhoudsplichtige, ook niet richting de gemeente, tenzij op een andere manier blijkt wie de verwekker is. Als de vermeende vader zegt niet de vader te zijn, dan kan in beginsel alleen een DNA-test uitsluitsel geven of die persoon daadwerkelijk de verwekker is.

Wat te doen als u naar uw mening ten onrechte door de gemeente aangesproken wordt om een verhaalsbijdrage te betalen?

Wordt u door een gemeente verzocht een verhaalsbijdrage te betalen, terwijl u van mening bent dat er geen sprake is van een onderhoudsverplichting of u daarvoor onvoldoende inkomen hebt, dan is het belangrijk dat zo snel mogelijk aan de gemeente schriftelijk te laten weten. Als u bijvoorbeeld niet de verwekker bent van een kind, dan is het belangrijk uitleg te geven waarom u niet de verwekker kunt zijn. Start de gemeente ondanks uw bezwaren een procedure bij de rechtbank, dan kan binnen 4 weken nadat het verzoekschrift door de rechtbank aan u is verzonden alleen door een advocaat een verweerschrift worden ingediend. Doet u niets, dan wordt het verzoek schriftelijk afgedaan en wordt meestal het verzoek van de gemeente toegewezen, zodat de verhaalsbijdrage in een rechtelijke uitspraak (de beschikking) wordt vastgesteld. Als u blijft weigeren de verhaalsbijdrage te betalen, dan zal de gemeente met de beschikking de deurwaarder vragen incassomaatregelen te treffen.

Dreigt een verhaalsprocedure of heeft u nog vragen over de verhaalsbijdrage? Neem dan contact op met mr. M.L. Neuteboom-van Asselt via het contactformulier, of via telefoonnummer 030 – 28 77 000.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: