Print deze pagina

17 juli 2013

Verbod thuisonderwijs

Staatssecretaris Dekker heeft in een recente brief aan de Tweede Kamer laten weten dat thuisonderwijs op grond van richtingsbezwaren verboden gaat worden in Nederland. Tot op heden bestaat er in de Leerplichtwet de mogelijkheid om een beroep te doen op vrijstelling van schoolonderwijs wegens een richtingsbezwaar. Geen enkele basisschool in een straal van ongeveer 5 kilometer past bij de (geloofs)richting van de ouders. Dekker wil deze mogelijkheid laten vervallen met als argument dat de dagelijkse schoolgang essentieel is voor de brede sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Een wetsvoorstel wordt voorbereid. Het is nog niet bekend of er overgangsrecht komt voor kinderen die tot op heden onder de vrijstelling vallen en thuisonderwijs krijgen.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: