Print deze pagina

28 mei 2013

Verbod houden pelsdieren weer van kracht

Staatssecretaris Dijksma is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de Rechtbank Den Haag waarin de Wet verbod pelsdierhouderij (Wvp) buiten werking is gesteld. Dit heeft tot gevolg dat de Wvp weer van kracht is. Het instellen van hoger beroep schort namelijk de werking van het vonnis op. Het verbod tot het houden van nertsen geldt dus weer.

Daarnaast werkt de staatssecretaris aan een subsidieregeling om pelsdierhouders een schadevergoeding te bieden. Het ontbreken van een adequate schadevergoeding was juist de reden om de Wvp buiten werking te stellen.

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

deel: