Print deze pagina

20 november 2017

Uitbetaling vakantiedagen aan (schijn)zelfstandigen

Het Hof van Justitie oordeelde onlangs dat een schijnzelfstandige recht heeft op uitbetaling van zijn vakantierechten.

De schijnzelfstandige was dertien jaar bij de werkgever in dienst geweest. Op enig moment zegt hij zijn dienstverband bij de werkgever op en verzoekt hij om uitbetaling  van zijn vakantiedagen  over de periode waarin hij had gewerkt. De werkgever weigert de vakantiedagen en het vakantiegeld uit te betalen.

De nationale rechter oordeelt dat King geen zelfstandige maar een werknemer is. Hierdoor heeft hij recht op vakantie met behoud van loon. Wanneer de werkgever de vakantiedagen het vakantiegeld niet zou hoeven uit te betalen, zou de werkgever bevoordeeld worden.  Bovendien zou dit in strijd met de doelstellingen van de Europese richtlijn zijn, namelijk de recuperatiefunctie. Het opnemen van vakantiedagen zijn bedoeld voor de werknemer om bij te komen en uit te rusten.

Deze uitspraak bewijst maar weer dat u mogelijk als (schijn)zelfstandige meer rechten heeft dan u denkt.  Weigert uw werkgever/opdrachtgever uw vakantiedagen uit te betalen? Neem dan contact op met Van Kooten Advocaten.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: