Print deze pagina

17 juli 2013

Uitzondering serviceflats erfbelasting

In de aangifte voor de erfbelasting dienen nabestaanden de WOZ-waarde van de woning van de erflater op te geven. Met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 geldt dit niet voor serviceflats. Nabestaanden mogen voor een serviceflat  de waarde in het economisch verkeer opgeven als deze ‘in belangrijke mate afwijkt’ van de WOZ-waarde. De waarde in het economisch verkeer ligt tegenwoordig ruim onder de WOZ-waarde zodat minder erfbelasting verschuldigd is.

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

deel: