Print deze pagina

8 augustus 2018

Transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

In een eerdere blog schreef ik over het wetsvoorstel houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer met dit wetsvoorstel ingestemd. De wet zal naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treden. Desondanks kunnen werkgevers die voor 1 januari 2020 een transitievergoeding in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid hebben betaald, ook een beroep op de wet doen. De wet geldt namelijk voor gevallen vanaf 1 juli 2015.

Werkgevers kunnen vanaf de inwerkingtreding van de wet compensatie voor de door hen betaalde transitievergoeding vragen. Zij moeten hiervoor een aanvraag bij het UWV indienen. Het is nog onduidelijk hoe en op welke termijn deze aanvraag moet worden ingediend. De transitievergoeding zal worden betaald uit het Algemeen werkloosheidsfonds.

mr. G. (Gerrit) van den Brink

deel: