Print deze pagina

18 november 2020

Kan ik de teveel betaalde kosten van de gemeenschappelijke huishouding terugvorderen?

U maakte ten tijde van het huwelijk samen met uw vrouw ieder een vast bedrag naar de gezamenlijke rekening over om de kosten van de gemeenschappelijke huishouding te voldoen. Ieder betaalt hetzelfde bedrag. Uw inkomen is echter fors lager dan het inkomen van uw vrouw. Wanneer u wilt scheiden komt u erachter dat in uw huwelijkse voorwaarden staat dat de kosten van de gemeenschappelijke huishouding door u beide naar evenredigheid van ieders inkomen zouden worden gedragen. Heeft u teveel betaald? Kunt u het teveel betaalde bedrag nog van uw (inmiddels) ex-echtgenoot terugvragen? Welke kosten worden als gemeenschappelijke huishoudkosten aangemerkt? Hieronder geef ik antwoord op al deze vragen.

Afspraken verdeling kosten gemeenschappelijke huishouding

Gemeenschap van goederen

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? En heeft u geen afwijkende afspraken over de kosten van de gemeenschappelijke huishouding gemaakt? Dan geldt in principe dat u ieder de helft van de kosten van de gemeenschappelijke huishouding draagt. Nu u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, vallen uw beide inkomens en vermogens in de gemeenschap. De inkomens van u en uw echtgenoot zijn dan ook gemeenschappelijk.

Dit brengt met zich mee dat u dan ook niet ‘meer’ dan uw ex-echtgenoot kan betalen voor de kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Wanneer u gaat scheiden kunt u dan ook geen bedrag betreffende de door u betaalde kosten voor de huishouding van uw ex-echtgenoot vorderen. Oftewel, als met uw inkomen een dure auto of vakantie ten tijde van het huwelijk is betaald, kunt u niet de helft van dit met ‘uw’ inkomen betaalde bedrag van uw ex-echtgenoot terugvragen.

Dit kan slechts anders zijn als u bijvoorbeeld vermogen van uw vader hebt geërfd en er in het testament van uw vader een uitsluitingsclausule is opgenomen. In de uitsluitingsclausule kan zijn opgenomen dat de erfenis nooit in uw gemeenschap van goederen mag vallen. Dit heeft als gevolg dat u naast het gemeenschappelijk vermogen ook privévermogen heeft. Wanneer u dit privévermogen gebruikt om de kosten van de gemeenschappelijke huishouding te betalen, kan u wel een vordering op uw ex-echtgenoot hebben.

Huwelijkse voorwaarden

In de huwelijkse voorwaarden wordt vaak een beding over de draagplicht van de kosten voor de gemeenschappelijke huishouding opgenomen. Zo kunt u overeenkomen dat de kosten voor de gemeenschappelijke huishouding naar rato worden verdeeld. Ook kunt u overeenkomen dat de kosten voor de gemeenschappelijke huishouding ten laste van alleen u of uw echtgenoot worden gebracht. Wanneer u meer aan de kosten van de gemeenschappelijke huishouding betaalt dan hetgeen in de huwelijkse voorwaarden is afgesproken, heeft u in principe een recht op terugbetaling van de teveel door u betaalde bijdragen.

Wat zijn de kosten van de gemeenschappelijke huishouding?

In de huwelijkse voorwaarden staat vaak vermeld wat onder kosten van de gemeenschappelijke huishouding wordt verstaan. Denk hierbij aan de kosten van de vakanties, kosten van verzorging en opvoeding van het tot het gezin behorende kinderen, de premies voor de gebruikelijke verzekeringen en de huurprijs van de echtelijke woning. In de rechtspraak zijn ook andere kosten van de gemeenschappelijke huishouding genoemd, zoals de aanschaf van een auto, gemeentebelastingen, waterschapslasten, elektriciteit, motorrijtuigenbelasting en het lidmaatschap bij de ANVWB. Daarnaast kunt u ook denken aan de boodschappen. Ook de aanschaf van een koffiepot merkte het Hof Den-Haag aan als kosten huishouding.

Vervalbeding

Let op: vaak is in de huwelijkse voorwaarden een vervalbeding opgenomen. Dit beding brengt met zich mee dat u bijvoorbeeld binnen één kalenderjaar een rechtsvordering moet instellen om het teveel betaalde van uw (ex-)echtgenoot te vorderen. Dit betekent dat u in 2020 de teveel betaalde kosten van de gemeenschappelijke huishouding van 2019 (en 2020) kunt vorderen. Doet u dit niet of te laat? Dan kunt u deze rechtsvordering op uw (ex-)echtgenoot niet meer instellen.

Waarschuwing

Gaat u scheiden en komt u erachter dat u teveel heeft bijgedragen aan de kosten van de gemeenschappelijke huishouding? Blijf niet stilzitten en breng uw advocaat hiervan direct op de hoogte. Er kan dan direct worden onderzocht of u inderdaad teveel heeft betaald en een rechtsvordering tegen uw ex-echtgenoot kan worden ingesteld.  

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

deel: