Print deze pagina

29 maart 2019

Te verstrekkende last onder dwangsom

De gemeente houdt toezicht op de naleving van regels. Wanneer regels worden overtreden, is het College van B&W bevoegd tot handhaving over te gaan. Dit kan onder andere door het opleggen van een last onder dwangsom.

Zo heeft het College van B&W van Heerenveen een last onder dwangsom opgelegd aan de eigenaresse van een tuincentrum. In de hal, waar dit tuincentrum zich bevond, werden snuffelmarkten gehouden. Op deze markt verkocht men een breed assortiment aan producten. Volgens het bestemmingsplan mochten in het pand alleen producten worden verkocht die onder de definitie “randassortiment tuincentra” vallen. Volgens het College B&W handelde de eigenaresse van het tuincentrum dus in strijd met het bestemmingsplan en daarom werd een last onder dwangsom opgelegd. Het College gelastte dat de verkoopactiviteiten in de noord-zuid gerichte hal, de oost-west gerichte hal en de entree van het pand werden beëindigd.

De Rechtbank en de Raad van State hebben geoordeeld dat het College van B&W bij een overtreding inderdaad een last onder dwangsom mag opleggen, maar deze was in dit geval te verstrekkend. De last moet uitsluitend zien op het beëindigen van de overtreding. In dit geval verbiedt de last onder dwangsom alle verkoopactiviteiten in de noord-zuid gerichte hal, de oost-west gerichte hal en de entree van het pand. Dit is volgens de Afdeling te verstrekkend, omdat nu ook verkoopactiviteiten die wel binnen het bestemmingsplan vallen worden verboden.

Conclusie

Wanneer een bevoegdheid bestaat tot het opleggen van een last onder dwangsom, is het altijd van belang dat een gemeente hier niet te ver in gaat. De last moet slechts zien op het beëindigen van de overtreding en niet meer.

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

mr. C.A. (Lianne) van Kooten – de Jong is gespecialiseerd in het bestuursrecht. Ze is gespecialiseerd in het agrarisch recht. Ze kent de agrarische sector van binnenuit.. Ze staat agrariërs en agro aanverwante bedrijven bij in verschillende juridische geschillen. Heeft u vragen? Dan kunt u vrijblijvend contact met haar opnemen.

deel: