Print deze pagina

26 mei 2014

Per 1 juli 2014 geen proeftijd korte arbeidsovereenkomst

Wet Werk en Zekerheid

Op 18 februari 2014 werd het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer stemt waarschijnlijk op korte termijn met het wetsvoorstel in.

De Wet Werk en Zekerheid betekent wijzigingen betekent grote veranderingen in het arbeidsrecht en het ontslagrecht die voor een gedeelte al per 1 juli 2014 in werking treden. Het is belangrijk uw personeelsbeleid en contracten daarop af te stemmen.

Eerder lichtte ik de introductie van de aanzegplicht al toe. In dit bericht ga ik in op de wijzigingen rondom de proeftijd bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Proeftijd

Na 1 juli is het niet meer toegestaan een proeftijd overeen te komen bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. U dient als werkgever te kiezen of u een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden zonder proeftijd sluit of een arbeidsovereenkomst voor langer dan zes maanden met proeftijd.

In de nieuwe situatie gelden de volgende regels voor de proeftijd:

  1. arbeidsovereenkomst aangegaan voor 2 jaar of langer: 2 maanden proeftijd;
  2. arbeidsovereenkomst aangegaan voor korter dan 2 jaren: 1 maand proeftijd;
  3. indien het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet op een kalenderdatum is gesteld: 1 maand proeftijd;
  4. arbeidsovereenkomst aangegaan voor 6 maanden of korter: geen proeftijd.

Van de nummers II. en III. kan bij CAO worden afgeweken.

Om nietigheid van het proeftijdbeding te voorkomen, is het verder belangrijk dat een proeftijd voor beide partijen gelijk is en schriftelijk is overeengekomen. Een proeftijdbeding in een opvolgende arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer is ongeldig, tenzij het gaat om nieuwe werkzaamheden waarvoor duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden vereist zijn.

Houdt u er rekening mee dat u bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van meer dan zes maanden, moet voldoen aan de aanzegplicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Van Kooten Advocaten via het contactformulier of via telefoonnummer 0348 – 47 50 93.

mr. C.A. (Lianne) van Kooten - de Jong

Marion Overmars is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij staat zowel werkgevers als werknemers bij in procedures bij de kantonrechter of het gerechtshof. Daarnaast adviseert zij over de proeftijd. Heeft u vragen, dan kunt u vrijblijvend contact met haar opnemen om uw zaak met haar te bespreken via 030-2877000.

deel: